ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ และการแสดงภาพขนาดย่อ ปุ่ม L (Z/Q) สามารถใช้ป้องกันภาพไม่ให้ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ไฟล์ที่มีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ด้วยปุ่ม O (Q) หรือตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบว่าภาพที่ป้องกันจะถูกลบเมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ (0 ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ)

การป้องกันภาพ:

  1. เลือกภาพ

    แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรือการซูมแสดงภาพ หรือไฮไลท์ภาพในรายการภาพขนาดย่อ

  2. กดปุ่ม L (Z/Q)

    ภาพจะมีสัญลักษณ์ P กำกับ หากต้องการลบการป้องกันออกจากภาพเพื่อให้สามารถลบภาพได้ ให้แสดงภาพหรือไฮไลท์ในรายการภาพขนาดย่อ แล้วกดปุ่ม L (Z/Q)

    ปุ่ม L (Z/Q)

การยกเลิกการป้องกันออกจากภาพทั้งหมด

หากต้องการลบการป้องกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ปัจจุบันที่เลือกไว้ปัจจุบันในเมนู โฟลเดอร์แสดงภาพ กดปุ่ม L (Z/Q) และ O (Q) พร้อมกันประมาณสองวินาทีขณะแสดงภาพ