กล้องสามารถแสดงข้อมูลแฟลชสำหรับชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลช (SB-5000, SB-500, SB-400 และ SB-300) ที่ยึดเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง หากต้องการดูข้อมูลแฟลช ให้กดปุ่ม R ในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ (0 ปุ่ม R ) ข้อมูลที่แสดงอาจแตกต่างกันไปตามโหมดควบคุมแฟลช

TTL

1 สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน
2 สัญลักษณ์แสดงแสงแฟลชสะท้อน (จะแสดงหากหัวแฟลชเงยขึ้น)
3 คำเตือนตำแหน่งช่วงซูมส่วนหัว (จะแสดงหากตำแหน่งช่วงซูมส่วนหัวไม่ถูกต้อง)
4

โหมดควบคุมแฟลช

สัญลักษณ์แสดง FP

5 การชดเชยแสงแฟลช (TTL)
6 โหมดแฟลช
7 โหมดควบคุมแฟลช
8 สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช
9 การชดเชยแสงแฟลช

แฟลชภายนอกอัตโนมัติ

1

โหมดควบคุมแฟลช

สัญลักษณ์แสดง FP

2 การชดเชยแสงแฟลช (รูรับแสงอัตโนมัติ)

ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง

1

โหมดควบคุมแฟลช

สัญลักษณ์แสดง FP

2 การชดเชยแสงแฟลช (ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง)
3 ระยะทาง

ปรับเอง

1

โหมดควบคุมแฟลช

สัญลักษณ์แสดง FP

2 ระดับแฟลช

การยิงแฟลชซ้ำ

1 โหมดควบคุมแฟลช
2 ระดับแฟลช (กำลังแฟลช)
3

จำนวนที่ปล่อย (จำนวนครั้ง)

ความถี่

ข้อมูลแฟลชและการตั้งค่ากล้อง

การแสดงผลข้อมูลแฟลชแสดงการตั้งค่าของกล้องที่เลือกไว้ รวมถึงโหมดค่าแสง ความไวชัตเตอร์ รูรับแสง และค่าความไวแสง (ISO)

การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันตามชุดแฟลชและการตั้งค่าที่เลือกไว้ ท่านสามารถทดสอบยิงแฟลชได้

โหมดควบคุมแฟลช

การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลชสำหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องดังต่อไปนี้:


i-TTL

สัมพันธ์กับแฟลช

Auto FP *


ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (qA)

สัมพันธ์กับแฟลช

Auto FP *


แฟลชอัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL (A)

สัมพันธ์กับแฟลช

Auto FP *


ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง (GN)

สัมพันธ์กับแฟลช

Auto FP *


ปรับเอง

สัมพันธ์กับแฟลช

Auto FP *


การยิงแฟลชซ้ำ

สัมพันธ์กับแฟลช

Auto FP *


การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย

สัมพันธ์กับแฟลช

Auto FP *


0 แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ