หากต้องการลบภาพปัจจุบัน ให้กดปุ่ม O (Q) หากต้องการลบภาพที่เลือกไว้หลายภาพ ให้ใช้ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแล้วจะกู้คืนไม่ได้ โปรดทราบว่าภาพที่ป้องกันหรือซ่อนไว้จะลบไม่ได้

ในระหว่างการเล่น

กดปุ่ม O (Q) เพื่อลบภาพปัจจุบัน

 1. กดปุ่ม O (Q)

  ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น

  ปุ่ม O (Q)

 2. กดปุ่ม O (Q) อีกครั้ง

  หากต้องการลบภาพ ให้กดปุ่ม O (Q) หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่ลบภาพ ให้กดปุ่ม K

  ปุ่ม O (Q)

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกภาพที่แสดงหลังจากภาพถูกลบ โปรดดู D > หลังจากลบ (0 หลังจากลบ)

เมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้ โปรดทราบว่าบางครั้งท่านอาจต้องลบภาพออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนภาพ

ที่เลือกไว้: การลบภาพที่เลือกไว้

 1. เลือก ลบ > ที่เลือกไว้

  เลือก ลบ ในเมนูการเล่น ไฮไลท์ ที่เลือกไว้ แล้วกด 2

 2. ไฮไลท์ภาพ

  ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ภาพ (ในการดูภาพที่ไฮไลท์ไว้แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X ค้างไว้)

 3. เลือกภาพที่ไฮไลท์

  กดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพที่ไฮไลท์ไว้ ภาพที่เลือกไว้จะมีสัญลักษณ์ O กำกับ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเลือกภาพเพิ่ม หากต้องการลบภาพ ให้ไฮไลท์ภาพ แล้วกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง

 4. กด J เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

  ข้อความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ให้ไฮไลท์ ใช่ แล้วกด J