หากต้องการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ ให้กดปุ่มปลดล็อคแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์แล้วหมุนแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์เพื่อให้ตัวชี้ตรงกันกับการตั้งค่าที่ต้องการ

ตัวชี้

แหล่งพลังงานและอัตราการบันทึกภาพ

ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามแหล่งพลังงาน ตัวเลขด้านล่างเป็นค่าอัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยสูงสุดที่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ AF ต่อเนื่อง, ค่าแสงอัตโนมัติแบบปรับเองหรือปรับชัตเตอร์เอง, ความไวชัตเตอร์ที่ 1/250 วินาทีหรือเร็วกว่า, การตั้งค่าอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตั้งจากโรงงานของการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d1 และหน่วยความจำคงเหลือในหน่วยความจำบัฟเฟอร์

แหล่งพลังงาน อัตราการบันทึกภาพสูงสุด (ภาพต่อวินาที)
Ch Cl
กล้องพร้อมแบตเตอรี่ EN-EL15a หรือปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC รุ่น EP-5B และอะแดปเตอร์ AC รุ่น EH-5c/EH-5b 7 1–6
กล้องพร้อม MB-D18 (EN-EL15a หรือ AA) 7 1–6
กล้องพร้อม MB-D18 (EN-EL18c) 9 1-8

อัตราที่ระบุอาจใช้ไม่ได้ในบางสภาวะ อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อใช้เลนส์บางชนิด, ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ, รูรับแสงแคบ (ค่ารูรับแสงสูง) หรือค่าความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3 ถึง Hi 2) หรือเมื่อเปลี่ยนค่าความไวแสง (ISO) ผ่านการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ), ตรวจพบการกะพริบเมื่อเลือก เปิดใช้ สำหรับ ลดการกะพริบ > ตั้งค่าการลดการกะพริบ ในเมนูถ่ายภาพ (0 ลดการกะพริบ), เปิดระบบลดภาพสั่นไหว (ใช้ได้กับเลนส์ VR), แบตเตอรี่ต่ำ, แบตเตอรี่ขนาด AA ที่ใส่ไว้ในชุดแบตเตอรี่ MB-D18 ต่ำหรือเย็น หรือติดเลนส์แบบไม่มี CPU โดยเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f4 (แป้นหมุนเลือกคำสั่ง) > การตั้งค่ารูรับแสง (0 แป้นหมุนเลือกคำสั่ง)

หน่วยความจำบัฟเฟอร์

กล้องมีหน่วยความจำบัฟเฟอร์สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราว ทำให้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ขณะบันทึกภาพถ่ายลงในการ์ดหน่วยความจำ โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอร์เต็ม (tAA)

จำนวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ที่การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงในการแสดงผลจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ ในช่องมองภาพและแผงควบคุมขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง และสามารถดูได้ในหน้าจอระหว่างไลฟ์วิว จำนวนอาจลดลงในเวลาสั้นๆ ทันทีที่เปิดกล้อง

เมื่อกล้องกำลังบันทึกภาพไว้ในการ์ดหน่วยความจำ ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะสว่างขึ้น การบันทึกอาจใช้เวลาตั้งแต่สองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพและประสิทธิภาพของการ์ดหน่วยความจำ อย่านำการ์ดหน่วยความจำออกหรือถอด หรือตัดการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานจนกว่าไฟแสดงการเข้าถึงจะดับลง ถ้าปิดสวิทช์กล้องขณะที่ยังมีข้อมูลค้างอยู่ในบัฟเฟอร์ กล้องจะไม่ปิดการทำงานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบันทึกภาพทั้งหมดที่อยู่ในบัฟเฟอร์ ถ้าแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยู่ในบัฟเฟอร์ ปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงานและกล้องจะโอนย้ายภาพไปไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

  • การเลือกลำดับภาพที่จะแสดงในการถ่ายภาพต่อเนื่องแต่ละชุดหลังจากการถ่ายภาพ โปรดดู D > หลังจากถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด แสดง (0 หลังจากถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด แสดง)
  • การเลือกจำนวนภาพถ่ายสูงสุดที่สามารถถ่ายได้ในการถ่ายต่อเนื่องหนึ่งชุด โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง d2 (ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด, 0 ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด)
  • จำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ในการถ่ายต่อเนื่องหนึ่งชุด โปรดดู “ความจุการ์ดหน่วยความจำ” (0 ความจุการ์ดหน่วยความจำ)