กล้องสามารถแสดงข้อมูลแฟลชของชุดแฟลช SB-5000 และ SB-500 ที่ติดตั้งเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องและได้กำหนดให้เป็นแฟลชหลักสำหรับ AWL แบบออพติคอล เช่นเดียวกับชุดแฟลชรีโมตที่ควบคุมผ่านทาง AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ โดยใช้ WR-R10 หากต้องการดูข้อมูลแฟลชระหว่างการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ ให้กดปุ่ม R เพื่อแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม R อีกครั้ง ข้อมูลที่แสดงอาจแตกต่างกันไปตามโหมดควบคุมแฟลช

ปุ่ม R

การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันตามชุดแฟลชและการตั้งค่าที่เลือกไว้ ท่านสามารถทดสอบยิงแฟลชได้

กลุ่มชุดแฟลช

1 สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน 1
2

การควบคุมแฟลชรีโมต

สัญลักษณ์แสดง FP

3 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2
4

โหมดการควบคุมกลุ่มชุดแฟลช 3

โหมดกลุ่มชุดแฟลช

ระดับแฟลช (กำลังแฟลช)/การชดเชยแสงแฟลช

5 ช่องสัญญาณ 2
6 โหมดลิงก์

ควบคุมไร้สายแบบลัด

1 สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน 1
2

การควบคุมแฟลชรีโมต

สัญลักษณ์แสดง FP

3 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2
4 สัดส่วน A : B
5 การชดเชยแสงแฟลช
6 กลุ่ม C โหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลช (กำลังแฟลช)
7 ช่องสัญญาณ 2
8 โหมดลิงก์

การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ

1 สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน 1
2 การควบคุมแฟลชรีโมต
3 ระดับแฟลช (กำลังแฟลช)
4 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2
5

จำนวนที่ปล่อย (จำนวนครั้ง)

ความถี่

6 สถานะกลุ่ม (เปิดใช้/ไม่ใช้)
7 ช่องสัญญาณ 2
8 โหมดลิงก์

แสดงใน AWL แบบใช้คลื่นวิทยุเมื่อชุดแฟลชทั้งหมดพร้อมทำงาน

AWL แบบออพติคอลจะแสดงโดย Y, AWL แบบใช้คลื่นวิทยุจะแสดงโดย Z, AWL แบบออพติคอลและใช้คลื่นวิทยุร่วมกันจะแสดงโดย Y และ Z ช่องสัญญาณ AWL แบบออพติคอลสำหรับ AWL แบบออพติคอลและแบบใช้คลื่นวิทยุร่วมกันจะแสดงเฉพาะเมื่อใช้ SB-500 เป็นแฟลชหลักเท่านั้น

สัญลักษณ์จะแสดงสำหรับแต่ละกลุ่มเมื่อใช้ AWL แบบออพติคอลและใช้คลื่นวิทยุร่วมกัน

ข้อมูลแฟลชและการตั้งค่ากล้อง

จอแสดงผลข้อมูลแฟลชจะแสดงการตั้งค่ากล้องที่เลือกไว้ รวมทั้งโหมดการถ่ายภาพ, ความไวชัตเตอร์, รูรับแสง และค่าความไวแสง (ISO)