หากต้องการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 แมนวลโฟกัส), ให้หมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส์จนกว่าวัตถุจะอยู่ในโฟกัส หากต้องการขยายภาพในจอภาพเพื่อการโฟกัสที่แม่นยำ ให้กดปุ่ม X (0 ดูตัวอย่างซูมไลฟ์วิว)

ปุ่ม X

ท่านยังสามารถเปิดใช้เส้นขอบการโฟกัส ซึ่งจะใช้เส้นขอบสีเพื่อแสดงวัตถุที่อยู่ในโฟกัสได้อีกด้วย หากต้องการเปิดใช้เส้นขอบการโฟกัส ให้กดปุ่ม i และเลือกตัวเลือกใดก็ได้ที่ไม่ใช่ ปิด สำหรับ ระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบ (0 การใช้ปุ่ม i)

พื้นที่ในโฟกัส

การดูตัวอย่างโฟกัสขณะถ่ายไลฟ์วิว

หากต้องการเลือกค่ารูรับแสงสูงสุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการดูตัวอย่างโฟกัสขณะถ่ายไลฟ์วิว ให้กดปุ่ม Pv; สัญลักษณ์แสดงค่ารูรับแสงสูงสุด (0 ส่วนแสดงผลไลฟ์วิว) จะปรากฏ การคืนค่ารูรับแสงไปเป็นค่าเดิม ให้กดปุ่มอีกครั้งหรือโฟกัสโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ หากปุ่มกดชัตเตอร์ถูกกดลงครึ่งหนึ่งเพื่อถ่ายภาพระหว่างการดูตัวอย่างโฟกัส รูรับแสงจะกลับไปเป็นค่าเดิมก่อนที่จะถ่ายภาพ