ตัวเลือกภาษาในเมนูตั้งค่าจะถูกไฮไลท์โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเมนูครั้งแรก เลือกภาษาและตั้งนาฬิกาในกล้อง

 1. เปิดกล้อง

  สวิทช์เปิดปิดการทำงาน

 2. เลือก ภาษา (Language) ในเมนูตั้งค่า

  กดปุ่ม G เพื่อแสดงเมนูกล้อง จากนั้นไฮไลท์ ภาษา (Language) ในเมนูตั้งค่าแล้วกดปุ่ม 2 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เมนู โปรดดู “การใช้งานเมนูกล้อง” (0 การใช้งานเมนูกล้อง)

  ปุ่ม G

 3. เลือกภาษา

  กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์ภาษาที่ต้องการ แล้วกด J

 4. เลือก โซนเวลาและวันที่

  เลือก โซนเวลาและวันที่ แล้วกดปุ่ม 2

 5. กำหนดโซนเวลา

  เลือก โซนเวลา แล้วกดปุ่ม 2 กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์โซนเวลาท้องถิ่น (ช่อง UTC แสดงผลต่างเป็นชั่วโมงระหว่างโซนเวลาที่เลือกไว้กับเวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC) แล้วกด J

 6. เปิดหรือปิดชดเชยเวลากลางวัน

  เลือก ชดเชยเวลากลางวัน แล้วกดปุ่ม 2 ค่าเริ่มต้นจะปิดฟังก์ชั่นชดเชยเวลากลางวัน ถ้ามีการใช้ชดเชยเวลากลางวันในโซนเวลาท้องถิ่น ให้กด 1 เพื่อไฮไลท์ เปิด แล้วกด J

 7. ตั้งวันที่และเวลา

  เลือก วันที่และเวลา แล้วกดปุ่ม 2 กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกรายการ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง กด J เมื่อตั้งนาฬิกาเป็นวันที่และเวลาปัจจุบัน (โปรดทราบว่ากล้องจะใช้นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง)

 8. กำหนดรูปแบบวันที่

  เลือก รูปแบบวันที่ แล้วกดปุ่ม 2 กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกลำดับการแสดงปี เดือนและวัน แล้วกด J

 9. ออกไปยังโหมดถ่ายภาพ

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมดถ่ายภาพ

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ด้วย SnapBridge

ติดตั้งแอพ SnapBridge บนสมาร์ทดีไวซ์ของท่านเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้องหรือควบคุมกล้องจากระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู SnapBridge คำแนะนำในการเชื่อมต่อ (สำหรับกล้อง D-SLR) ที่ให้มา