ระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าไปในกล้องเมื่อถอดเลนส์หรือฝาปิดตัวกล้องออก เลนส์ที่ใช้ในคู่มือนี้เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทั่วไปคือ AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

ถอดฝาปิดตัวกล้องออก

ถอดฝาปิดเลนส์ด้านหลังออก

จัดแนวเครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้ง

หมุนเลนส์ตามภาพจนเข้าที่

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดฝาปิดหน้าเลนส์ออกก่อนถ่ายภาพ

การถอดเลนส์

ตรวจสอบว่าได้ปิดการทำงานของกล้องแล้วก่อนถอดหรือเปลี่ยนเลนส์ ในการถอดเลนส์ ให้กดปุ่มถอดเลนส์ () ค้างไว้ พร้อมหมุนเลนส์ไปตามเข็มนาฬิกา () หลังถอดเลนส์แล้ว ให้ใส่ฝาปิดหน้าเลนส์และฝาปิดตัวกล้องกลับเข้าที่

เลนส์ CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง

ในกรณีของเลนส์ CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 การระบุเลนส์ CPU และเลนส์ชนิด G, E และ D), ให้ล็อครูรับแสงไว้ที่การตั้งค่าแคบสุด (ค่ารูรับแสงสูงสุด)