ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิสีเมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมิสี) สำหรับไวต์บาลานซ์

เลือกอุณหภูมิสี

โปรดทราบว่ากล้องจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อใช้แสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ เลือก N (แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต์) สำหรับแหล่งกำเนิดแสงเหล่านี้ สำหรับแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ให้ถ่ายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาว่าค่าที่เลือกเหมาะสมหรือไม่

เมนูไวต์บาลานซ์

สามารถเลือกอุณหภูมิสีได้โดยใช้ตัวเลือก ไวต์บาลานซ์ ในเมนูถ่ายภาพ ป้อนค่าแกนสีเหลืองอำพัน–สีน้ำเงิน และสีเขียว–สีม่วงแดง ตามที่อธิบายต่อไปนี้

 1. เลือก เลือกอุณหภูมิสี

  เลือก ไวต์บาลานซ์ ในเมนูถ่ายภาพ จากนั้นไฮไลท์ เลือกอุณหภูมิสี แล้วกด 2

 2. เลือกค่าสำหรับสีเหลืองอำพัน–สีน้ำเงิน และสีเขียว–สีม่วงแดง

  กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ตัวเลขในแกนสีเหลืองอำพัน (A)–สีน้ำเงิน (B) หรือแกนสีเขียว (G)–สีม่วงแดง (M) แล้วกด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน

  ค่าสำหรับแกนสีเหลืองอำพัน (A)-สีน้ำเงิน (B)

  ค่าสำหรับแกนสีเขียว (G)-สีม่วงแดง (M)

 3. กด J

  กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยังเมนูถ่ายภาพ ถ้าเลือกค่าอื่นที่ไม่ใช่ 0 สำหรับแกนสีเขียว (G)–สีม่วงแดง (M) เครื่องหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

ปุ่ม U

เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมิสี) จะสามารถใช้ปุ่ม U เพื่อเลือกอุณหภูมิสีได้ อย่างไรก็ตาม จะใช้ได้สำหรับแกนสีเหลืองอำพัน (A)–สีน้ำเงิน (B) เท่านั้น กดปุ่ม U และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกว่าค่าที่ต้องการจะปรากฏในแผงควบคุม (ดำเนินการปรับค่าเป็นไมเรด; 0 ไมเรด) หากต้องการป้อนค่าอุณหภูมิสีโดยตรง ให้กดปุ่ม U แล้วกด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ตัวเลข จากนั้น กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนค่า

ปุ่ม U

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

แผงควบคุม