ในการแสดงเมนูตั้งค่า กด G และเลือกแท็บ B (เมนูตั้งค่า)

ปุ่ม G

ไม่สามารถใช้ได้ ถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมด

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดู “ค่าเริ่มต้นของเมนูตั้งค่า” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูตั้งค่า)