สามารถใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU ได้ในโหมด A และ M โดยการตั้งค่ารูรับแสงด้วยแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์ โดยการระบุข้อมูลเลนส์ (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุดของเลนส์) ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นของเลนส์ CPU ต่อไปนี้ได้

หากทราบทางยาวโฟกัสของเลนส์:

 • สามารถใช้ซูมอัตโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอกได้
 • ทางยาวโฟกัสของเลนส์จะระบุไว้ (มีเครื่องหมายดอกจันกำกับ) ในการแสดงผลข้อมูลภาพถ่าย

หากทราบค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์:

 • ค่ารูรับแสงจะปรากฏในแผงควบคุมและช่องมองภาพ
 • ระดับแฟลชจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงค่ารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด qA (รูรับแสงอัตโนมัติ)
 • รูรับแสงจะระบุ (มีเครื่องหมายดอกจันกำกับ) อยู่ในการแสดงผลข้อมูลภาพถ่าย

การระบุทั้งทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์:

 • ใช้ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสีได้ (โปรดทราบว่าอาจต้องใช้ระบบวัดแสงเน้นกลางภาพหรือระบบวัดแสงเฉพาะจุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องกับเลนส์บางเลนส์ รวมถึงเลนส์ Reflex-NIKKOR)
 • ช่วยเพิ่มความแม่นยำของระบบวัดแสงเน้นกลางภาพและเฉพาะจุดและแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สำหรับกล้องดิจิตอล SLR

การป้อนหรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเลนส์ชนิดไม่มี CPU:

 1. เลือก ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU

  ไฮไลท์ ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ในเมนูตั้งค่า แล้วกด 2

 2. เลือกหมายเลขเลนส์

  ไฮไลท์ หมายเลขเลนส์ แล้วกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกหมายเลขเลนส์

 3. ป้อนทางยาวโฟกัสและรูรับแสง

  ไฮไลท์ ทางยาวโฟกัส (มม.) หรือ ค่ารูรับแสงสูงสุด แล้วกด 4 หรือ 2 เพื่อแก้ไขรายการที่ไฮไลท์

 4. บันทึกการตั้งค่าและออกจากเมนู

  กด J ทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงที่ระบุไว้จะถูกเก็บไว้ในหมายเลขเลนส์ที่ได้เลือกไว้

การเรียกดูข้อมูลเลนส์เมื่อใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU:

 1. การเลือกหมายเลขเลนส์ชนิดไม่มี CPU กับปุ่มควบคุมกล้อง

  กำหนด เลือกหมายเลขเลนส์ที่ไม่มี CPU ไปยังปุ่มควบคุมโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 กำหนดการควบคุมเอง)

 2. ใช้ปุ่มควบคุมที่เลือกไว้เพื่อเลือกหมายเลขเลนส์

  กดปุ่มที่เลือกและหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักหรือย่อยจนกระทั่งหมายเลขเลนส์ที่ต้องการปรากฏบนแผงควบคุม

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

  ทางยาวโฟกัส ค่ารูรับแสงสูงสุด

  หมายเลขเลนส์

ทางยาวโฟกัสไม่ได้ระบุไว้

ถ้าทางยาวโฟกัสที่ถูกต้องไม่ได้ระบุไว้ ให้เลือกค่าที่ใกล้เคียงที่สุดที่มากกว่าทางยาวโฟกัสจริงของเลนส์

เทเลคอนเวอร์เตอร์และเลนส์ซูม

ค่ารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอร์เตอร์คือค่ารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอร์เตอร์ร่วมกับเลนส์ โปรดทราบว่าข้อมูลจะไม่ถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนส์ชนิดไม่มี CPU เข้าหรือออก ข้อมูลสำหรับความยาวโฟกัสต่างๆ สามารถป้อนเป็นหมายเลขเลนส์แยกต่างหาก หรือสามารถแก้ไขข้อมูลสำหรับเลนส์ให้แสดงค่าใหม่ของความยาวโฟกัสเลนส์และค่ารูรับแสงสูงสุดแต่ละครั้งที่ปรับค่าซูม