การชดเชยแสงแฟลชจะใช้เพื่อเปลี่ยนกำลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1/3 EV เพื่อเปลี่ยนความสว่างของวัตถุหลักให้สัมพันธ์กับฉากหลัง สามารถปรับเพิ่มกำลังแฟลชเพื่อให้วัตถุหลักสว่างขึ้น หรือปรับลดลงเพื่อป้องกันแสงที่ไม่ต้องการหรือแสงสะท้อน โดยทั่วไปจะเพิ่มค่าบวกเพื่อให้ความสว่างแก่วัตถุหลัก และเพิ่มค่าลบเพื่อให้วัตถุมืดลง

ในการเลือกค่าชดเชยแสงแฟลช ให้กดปุ่ม W (M) และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกระทั่งค่าที่ต้องการปรากฏบนแผงควบคุม

ปุ่ม W (M)

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

±0 EV (กดปุ่ม W/M)

-0.3 EV

+1.0 EV

สำหรับค่าอื่นๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ์ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและช่องมองภาพหลังจากที่ท่านปล่อยปุ่ม W (M) ท่านสามารถยืนยันค่าปัจจุบันสำหรับการชดเชยแสงแฟลชได้โดยกดปุ่ม W (M)

ท่านสามารถเรียกคืนกำลังแฟลชปกติโดยตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชเป็น ±0.0 กล้องจะไม่รีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปิดกล้อง

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

  • การเลือกระดับการเพิ่มค่าที่สามารถเลือกใช้ได้สำหรับการชดเชยแสงแฟลช โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยค่าแฟลช/ค่าแสง, 0 ระดับการชดเชยค่าแฟลช/ค่าแสง)
  • การเลือกว่าจะใช้การชดเชยแสงแฟลชนอกเหนือไปจากการชดเชยแสงในกรณีที่ใช้แฟลชหรือไม่ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช, 0 การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช)
  • การปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง โปรดดู “การถ่ายคร่อม” (0 การถ่ายคร่อม)