เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้องสองใบ ท่านสามารถเลือกให้การ์ดใบหนึ่งเป็นการ์ดหลักได้โดยใช้รายการ เลือกช่องบรรจุการ์ดหลัก ในเมนูการถ่ายภาพ (0 เลือกช่องบรรจุการ์ดหลัก) เลือก ช่องบรรจุการ์ด XQD เพื่อกำหนดการ์ดในช่องบรรจุการ์ด XQD ให้เป็นการ์ดหลัก, ช่องบรรจุการ์ด SD เพื่อเลือกการ์ด SD สามารถเลือกหน้าที่ของการ์ดหลักและการ์ดรองได้โดยใช้ตัวเลือก ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง ในเมนูการถ่ายภาพ (0 ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง) เลือกจาก ภาพที่เกินมา (กล้องจะใช้การ์ดรองเมื่อความจำการ์ดหลักเต็มเท่านั้น), สำรอง (ภาพแต่ละภาพจะถูกบันทึกลงในการ์ดหลักและการ์ดรองด้วย) และ RAW ช่องหลัก - JPEG ช่องรอง (เหมือนกับ สำรอง แต่ภาพ NEF/RAW จากภาพที่ถูกถ่ายโดยใช้ค่า NEF/RAW + JPEG จะถูกบันทึกลงในการ์ดหลักเท่านั้น ส่วนภาพ JPEG จะถูกบันทึกลงในการ์ดรองเท่านั้น)

“สำรอง” และ “RAW ช่องหลัก - JPEG ช่องรอง”

กล้องจะแสดงจำนวนภาพถ่ายที่สามารถบันทึกได้ในการ์ดที่มีหน่วยความจำเหลือน้อยที่สุด ปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงานเมื่อการ์ดใดการ์ดหนึ่งเต็ม

การบันทึกภาพยนตร์

เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้องสองใบ จะสามารถเลือกการ์ดที่ใช้บันทึกภาพยนตร์ได้โดยใช้ตัวเลือก ปลายทาง ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ (0 ปลายทาง)