ท่านสามารถบันทึกภาพยนตร์ในไลฟ์วิวได้

 1. หมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่ 1 (ไลฟ์วิวของภาพยนตร์)

  ปุ่มเลือกไลฟ์วิว

 2. กดปุ่ม a

  กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผ่านเลนส์ไปที่จอภาพ เป็นการปรับปรุงการรับแสง กรณีนี้จะไม่สามารถดูวัตถุผ่านทางช่องมองภาพได้

  ปุ่ม a

  สัญลักษณ์ 0

  สัญลักษณ์ 0 (0 ส่วนแสดงผลไลฟ์วิว) จะแสดงว่าไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์ได้

  ไวต์บาลานซ์

  สามารถกำหนดค่าไวต์บาลานซ์ได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่ม U แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง (0 ตัวเลือกไวต์บาลานซ์)

 3. เลือกโหมดโฟกัส (0 การเลือกโหมดโฟกัส)

 4. เลือกโหมดพื้นที่ AF (0 การเลือกโหมดพื้นที่ AF)

  AF แบบจุดเข็ม

  AF แบบจุดเข็มจะใช้ไม่ได้ในโหมดภาพยนตร์

 5. โฟกัส

  จัดองค์ประกอบภาพสำหรับฉากเปิดเรื่อง แล้วกดปุ่ม AF-ON เพื่อโฟกัส โปรดทราบว่าขณะบันทึกภาพยนตร์ จำนวนวัตถุที่สามารถตรวจจับได้ในโหมด AF ที่ใบหน้าจะลดลง

  ปุ่ม AF-ON

  การโฟกัส

  สามารถปรับโฟกัสได้โดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก่อนเริ่มต้นการบันทึก หรือท่านสามารถโฟกัสด้วยตนเองตามที่อธิบายใน “แมนวลโฟกัส” (0 แมนวลโฟกัส)

 6. เริ่มการบันทึก

  กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์เพื่อเริ่มต้นการบันทึก สัญลักษณ์แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทึกได้จะแสดงในจอภาพ สามารถล็อคค่าแสงได้โดยการกดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง (0 การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)) หรือเปลี่ยนได้ถึง ±3 EV โดยใช้การชดเชยแสง (0 การชดเชยแสง); ทั้งนี้ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะใช้ไม่ได้ ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะสามารถโฟกัสใหม่ได้โดยการกดปุ่ม AF-ON หรือโดยการแตะวัตถุของท่านในจอภาพ

  ปุ่มบันทึกภาพยนตร์

  สัญลักษณ์แสดงการบันทึก

  เวลาที่เหลือ

  เสียง

  กล้องสามารถบันทึกได้ทั้งภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร์ อย่าปิดไมโครโฟนที่ด้านหน้าตัวกล้อง โปรดทราบว่าไมโครโฟนในตัวกล้องอาจบันทึกเสียงที่เกิดจากกล้องถ่ายรูปหรือเลนส์ขณะใช้โฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนค่ารูรับแสง

 7. เสร็จสิ้นการบันทึก

  กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก การบันทึกจะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพยนตร์ถึงความยาวสูงสุด หรือการ์ดหน่วยความจำเต็ม (โปรดทราบว่าการถ่ายภาพอาจสิ้นสุดลงก่อนถึงความยาวสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเขียนของการ์ดหน่วยความจำ)

 8. ออกจากไลฟ์วิว

  กดปุ่ม a เพื่อออกจากไลฟ์วิว

โหมดการถ่ายภาพ

การตั้งค่าแสงต่อไปนี้สามารถปรับตั้งได้ในโหมดภาพยนตร์:

  รูรับแสง ความไวชัตเตอร์ ค่าความไวแสง (ISO)
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

ค่าแสงสำหรับโหมด S จะเทียบเท่ากับโหมด P

สามารถเลือกขีดจำกัดค่าสูงสุดสำหรับค่าความไวแสงโดยใช้ตัวเลือก ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ (0 ตั้งค่าความไวแสง (ISO))

ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด หรือสำหรับ ค่าความไวแสง (โหมด M) ขีดจำกัดค่าสูงสุดเมื่อเลือก เปิด สำหรับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์จะเป็น ISO 25600

หากเลือก เปิด สำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ ท่านสามารถเลือกขีดจำกัดค่าสูงสุดของค่าความไวแสง (ISO) ได้โดยใช้ตัวเลือก ความไวแสงสูงสุด

ในโหมดการถ่ายภาพ M สามารถปรับค่าความไวชัตเตอร์ได้ระหว่าง 1/25 วินาที และ 1/8000 วินาที (ค่าความไวชัตเตอร์ต่ำสุดที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันตามอัตราการบันทึกภาพ; 0 ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์) ในโหมดการถ่ายภาพโหมดอื่น ความไวชัตเตอร์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ หากในโหมด P หรือ S วัตถุมีแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ให้ปิดการทำงานไลฟ์วิว แล้วเริ่มไลฟ์วิวอีกครั้ง หรือเลือกค่าแสง A แล้วปรับรูรับแสง

ดัชนี

หากกำหนด ใส่เครื่องหมายดัชนี ให้กับปุ่มควบคุมโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง g1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 กำหนดการควบคุมเอง) ท่านสามารถกดปุ่มควบคุมที่เลือกระหว่างการบันทึกเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใช้ค้นหาเฟรมขณะเล่นและตัดต่อ (0 การดูภาพยนตร์) ในภาพยนตร์แต่ละไฟล์ สามารถเพิ่มดัชนีได้ถึง 20 รายการ

ดัชนี

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • การเลือกหน้าที่ของปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (ปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง; 0 ปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง)
 • การเลือกหน้าที่ของปุ่ม Fn1, Fn2 และ Pv และปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง g1 (กำหนดการควบคุมเอง; 0 กำหนดการควบคุมเอง)
 • การเลือกว่าจะใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อเริ่มการถ่ายภาพไลฟ์วิวหรือเพื่อเริ่มและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร์ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง g1 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่มกดชัตเตอร์ (0 กำหนดการควบคุมเอง)
 • สำหรับการป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจของปุ่ม a โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f8 (ตัวเลือกสำหรับปุ่มไลฟ์วิว; 0 ตัวเลือกสำหรับปุ่มไลฟ์วิว)

การใช้ปุ่ม i

สามารถเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้ได้โดยการกดปุ่ม i ในโหมดภาพยนตร์ ใช้หน้าจอสัมผัสหรือค้นหาเมนูโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งและปุ่ม J, กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการ, กด 2 เพื่อดูตัวเลือก และกด J เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์และกลับไปยังเมนูปุ่ม i กดปุ่ม i อีกครั้งเพื่อออกไปยังหน้าจอการถ่ายภาพ

ปุ่ม i

การใช้ไมโครโฟนภายนอก

สามารถใช้ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม หรือ ไมโครโฟนไร้สาย ME-W1 เพื่อบันทึกเสียงสำหรับภาพยนตร์ได้ (0 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ)

หูฟัง

ท่านสามารถใช้หูฟังยี่ห้ออื่นได้ โปรดทราบว่าระดับเสียงที่สูงมากจะส่งผลให้เสียงดังมาก ควรใช้ความระวังเป็นพิเศษขณะใช้หูฟัง

พื้นที่ภาพ: การเลือกการตัดส่วนภาพยนตร์

ท่านสามารถเลือกพื้นที่ภาพโดยใช้ตัวเลือก พื้นที่ภาพ > เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ เลือก FX เพื่อถ่ายภาพยนตร์ในรูปแบบที่เรียกว่า “รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ FX” และเลือก DX เพื่อถ่ายใน “รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ DX” ความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบนี้แสดงในภาพด้านล่าง

FX   DX

ขนาดของพื้นที่ที่บันทึกคือประมาณ 35.9 × 20.2 มม. (รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ FX) และ 23.5 × 13.2 มม. (รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ DX) ภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยเลนส์รูปแบบ DX และเลือก เปิด ไว้สำหรับ พื้นที่ภาพ > ตัดส่วน DX อัตโนมัติ (0 การตัดครอบอัตโนมัติ) ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์จะถูกบันทึกในรูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ DX เช่นเดียวกับภาพยนตร์ทั้งหมด (โดยไม่ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้หรือตัวเลือกที่เลือกสำหรับ พื้นที่ภาพ > เลือกพื้นที่ภาพ) ที่มีขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลว์โมชัน) การเปิดใช้ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการเลือก เปิด สำหรับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเมนูปุ่ม i จะลดขนาดการตัดภาพ และเพิ่มทางยาวโฟกัสที่ปรากฏเล็กน้อย

ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์

ตัวเลือก ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์จะใช้เพื่อเลือกขนาดเฟรม (แบบพิกเซล) และอัตราเฟรม ท่านยังสามารถเลือกตัวเลือก คุณภาพภาพยนตร์ ได้สองตัวเลือก ได้แก่ สูงและปกติ ตัวเลือกเหล่านี้จะกำหนดอัตราบิทสูงสุด ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ตัวเลือก 1 อัตราบิทสูงสุด (Mbps)
( คุณภาพสูง/ปกติ)
ความยาวสูงสุด
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2 144 29 นาที 59 วินาที 3
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920 × 1080; 60p 48/24
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 24/12
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) 4 36

การบันทึก: 3 นาที

แสดงภาพ: 12 นาที

B 1920 × 1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน) 4
C 1920 × 1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน) 4 29

การบันทึก: 3 นาที

แสดงภาพ: 15 นาที

อัตราการบันทึกภาพตามจริงคือ 29.97 ภาพต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 30p, 23.976 ภาพต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 24p และ 59.94 ภาพต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 60p

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณภาพของภาพยนตร์จะถูกกำหนดคงที่ไว้ที่ “สูง”

ภาพยนตร์แต่ละไฟล์จะบันทึกได้มากถึง 8 ไฟล์โดยแต่ละไฟล์มีขนาดไม่เกิน 4 GB จำนวนของไฟล์และความยาวของแต่ละไฟล์จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร์

โปรดดู “ภาพยนตร์สโลว์โมชัน” (0 ภาพยนตร์สโลว์โมชัน)

ภาพยนตร์สโลว์โมชัน

หากต้องการบันทึกภาพยนตร์สโลว์โมชัน ให้เลือก 1920×1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน), 1920×1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน) หรือ 1920×1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน) สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ ภาพยนตร์ที่บันทึกที่อัตราความเร็วคูณ 4 หรือ 5 จะแสดงที่อัตราความเร็วสำหรับเอ็ฟเฟ็กต์สโลว์โมชัน; ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ที่ถ่ายโดยเลือก 1920×1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) จะบันทึกที่อัตราเฟรมประมาณ 120 ภาพต่อวินาที (120p) และเล่นภาพที่ประมาณ 30 ภาพต่อวินาที (30p)

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม อัตราเฟรม *
บันทึกที่ เล่นภาพยนตร์ที่
1920 × 1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) 120p 30p
1920 × 1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน) 100p 25p
1920 × 1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน) 120p 24p

อัตราการบันทึกภาพตามจริงคือ 119.88 เฟรมต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 120p, 29.97 เฟรมต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 30p และ 23.976 เฟรมต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 24p

ภาพยนตร์สโลว์โมชัน

เมื่อเลือกตัวเลือกสโลว์โมชัน คุณภาพจะถูกจำกัดอยู่ที่ “ปกติ” และพื้นที่ภาพจะถูกจำกัดอยู่ที่ DX ไม่ว่าจะใช้เลนส์ชนิดใดหรือเลือกตัวเลือกใดก็ตามสำหรับ พื้นที่ภาพ > เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ (0 พื้นที่ภาพ) ภาพยนตร์ที่ถ่ายโดยเลือก AF ที่ใบหน้า, AF แบบจุดเข็ม หรือ AF ติดตามวัตถุไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF (0 การเลือกโหมดพื้นที่ AF) จะถูกบันทึกโดยใช้ AF พื้นที่กว้าง

ส่วนแสดงผลไลฟ์วิว

การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ

หากต้องการซ่อนหรือแสดงสัญลักษณ์ในจอภาพ ให้กดปุ่ม R

ระนาบกล้อง (0 ระนาบกล้อง)   แสดงข้อมูล   ปิดข้อมูล

  กราฟฮิสโตแกรม   เส้นจัดองค์ประกอบภาพ  

หน้าจอนับถอยหลัง

หน้าจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นเป็นเวลา 30 วินาทีก่อนที่ไลฟ์วิวจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ (0 ส่วนแสดงผลไลฟ์วิว) ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเริ่มการบันทึกภาพยนตร์ โปรดทราบว่าไลฟ์วิวจะยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลานับถอยหลัง แม้จะมีเวลาการบันทึกที่ยังเหลืออยู่

การปรับการตั้งค่าระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

ไม่สามารถปรับความดังของหูฟังขณะที่บันทึกได้ หากเลือกตัวเลือกอื่นที่นอกเหนือจาก I (ปิดไมโครโฟน) สามารถเปลี่ยนความไวการรับเสียงของไมโครโฟนเป็นการตั้งค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ I ขณะกำลังดำเนินการบันทึก

การถ่ายภาพในโหมดภาพยนตร์

การถ่ายภาพในโหมดภาพยนตร์ (ไม่ว่าในโหมดไลฟ์วิวหรือระหว่างบันทึกภาพยนตร์) ให้เลือก ถ่ายภาพ สำหรับ การตั้งค่าแบบกำหนดเอง g1 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่มกดชัตเตอร์ (0 กำหนดการควบคุมเอง) ท่านสามารถถ่ายภาพด้วยสัดส่วนภาพ 16 : 9 ได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด หากกำลังบันทึกภาพยนตร์อยู่ การบันทึกจะสิ้นสุดและคลิปที่บันทึกไว้ถึงจุดนั้นจะถูกบันทึก

ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบที่เลือกไว้สำหรับ คุณภาพของภาพ ในเมนูถ่ายภาพ (0 คุณภาพของภาพ) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดภาพ โปรดดู “ขนาดภาพ” (0 ขนาดภาพ) โปรดทราบว่าไม่สามารถดูตัวอย่างค่าแสงสำหรับภาพถ่ายเมื่อหมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่ 1; แนะนำให้ใช้โหมด P, S หรือ A แต่จะสามารถดูผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ในโหมด M จากการดูตัวอย่างค่าแสงโดยการหมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่ C

ขนาดภาพ

ขนาดของภาพที่ถ่ายในโหมดภาพยนตร์จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ภาพ (0 พื้นที่ภาพ) และตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ ขนาดภาพ ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ (0 ขนาดภาพ)

พื้นที่ภาพ ขนาดภาพ ขนาด (พิกเซล)
FX ใหญ่ 8256 × 4640
กลาง 6192 × 3480
เล็ก 4128 × 2320
DX ใหญ่ 5408 × 3040
กลาง 4048 × 2272
เล็ก 2704 × 1520

การบันทึกภาพยนตร์

ภาพยนตร์จะถูกบันทึกในพื้นที่สี sRGB การกะพริบถี่ แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพและในภาพยนตร์เมื่อถ่ายภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียม หรือกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกล้องในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนที่ในแนวนอนด้วยความเร็วสูงผ่านกรอบภาพ (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลดการกะพริบถี่และแถบ โปรดดูตัวเลือก ลดการกะพริบ ในส่วนของเมนูการถ่ายภาพยนตร์, 0 ลดการกะพริบ) อาจมีการกะพริบถี่ๆ ปรากฏขึ้นด้วยในขณะที่ใช้งานรูรับแสงด้วยไฟฟ้า นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสว่างได้เช่นกัน บริเวณหรือแถบสว่างอาจปรากฏขึ้นเป็นบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหล่งกำเนิดแสงสว่างเป็นช่วงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจ้าจากแสงแฟลชหรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร์ ให้หลีกเลี่ยงการหันกล้องเข้าหาดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงจ้าอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้วงจรภายในกล้องเสียหาย โปรดทราบว่าในขณะที่อยู่ในโหมดภาพยนตร์ หากซูมขยายภาพผ่านเลนส์ (0 ดูตัวอย่างซูมไลฟ์วิว) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) หรือมีสีที่ผิดแผกเกิดขึ้นได้

ไม่สามารถใช้งานแสงแฟลชได้

การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนส์ออกหรือหมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่ค่าใหม่

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สายและสายลั่นชัตเตอร์

หากเลือก บันทึกภาพยนตร์ สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g1 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่มกดชัตเตอร์ (0 กำหนดการควบคุมเอง) สามารถกดปุ่มกดชัตเตอร์ที่รีโมตคอนโทรลแบบไร้สายซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมและสายลั่นชัตเตอร์ (0 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นไลฟ์วิวหรือกดลงจนสุดเพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร์