ฟังก์ชั่นตั้งค่าเองจะใช้เพื่อบันทึกและเรียกใช้การตั้งค่าไวต์บาลานซ์แบบกำหนดเองสำหรับการถ่ายภาพภายใต้สภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหล่งกำเนิดแสงที่มีแสงสีเข้ม กล้องจะสามารถบันทึกค่าสำหรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเองได้ถึงหกค่า ตั้งแต่ d-1 ถึง d-6 ทั้งนี้ จะสามารถตั้งค่าไวต์บาลานซ์เองได้สองวิธี:

ไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง

การเปลี่ยนแปลงเป็นไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองจะถูกนำไปใช้กับค่าตั้งเมนูถ่ายภาพทั้งหมด (0 ช่องเมนูถ่ายภาพ)

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

 1. ให้แสงวัตถุอ้างอิง

  วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไว้ภายใต้สภาพแสงที่จะใช้ถ่ายภาพจริง ในการตั้งค่าสตูดิโอ สามารถใช้แผ่นสีเทากลางเป็นวัตถุอ้างอิงได้ โปรดทราบว่าค่าแสงจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 EV โดยอัตโนมัติขณะที่วัดไวต์บาลานซ์; ในโหมดการถ่ายภาพ M ให้ปรับค่าแสงเพื่อให้สัญลักษณ์แสดงค่าแสงแสดง ±0 (0 สัญลักษณ์แสดงค่าแสง)

 2. ตั้งค่าไวต์บาลานซ์ไปที่ L (ตั้งค่าเอง)

  กดปุ่ม U แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม

  ปุ่ม U

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

 3. เลือกค่าที่ตั้งเอง

  กดปุ่ม U แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกระทั่งค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง (d-1 ถึง d-6) ที่ต้องการปรากฏบนแผงควบคุม

  ปุ่ม U

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

 4. เลือกโหมดการวัดโดยตรง

  ปล่อยปุ่ม U ชั่วครู่แล้วกดปุ่มซ้ำจนกว่าสัญลักษณ์ L ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพริบ D จะกะพริบขึ้นในช่องมองภาพด้วยเช่นกัน

 5. วัดค่าไวต์บาลานซ์

  สองสามวินาทีก่อนที่สัญลักษณ์จะหยุดกะพริบ ให้จัดองค์ประกอบภาพวัตถุอ้างอิงให้เต็มช่องมองภาพแล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะวัดค่าไวต์บาลานซ์ แล้วบันทึกค่าไว้ในค่าตั้งเองที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3 กล้องจะไม่บันทึกภาพถ่ายไว้; ท่านสามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ได้อย่างแม่นยำแม้ไม่ได้ปรับโฟกัสกล้อง

 6. ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้

  ถ้ากล้องสามารถวัดค่าสำหรับไวต์บาลานซ์ได้ สัญลักษณ์ C จะกะพริบขึ้นในแผงควบคุม ขณะที่สัญลักษณ์ a จะกะพริบในช่องมองภาพ กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมดถ่ายภาพ

  ถ้าสภาพแสงมืดหรือสว่างเกินไป กล้องอาจไม่สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ได้ สัญลักษณ์ b a จะกะพริบขึ้นในแผงควบคุมและช่องมองภาพ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยังขั้นตอนที่ 5 และวัดไวต์บาลานซ์อีกครั้ง

การวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ)

ไม่สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองได้ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลา หรือขณะที่กำลังถ่ายภาพ HDR หรือถ่ายภาพซ้อน

โหมดการวัดโดยตรง

ถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆ ในระหว่างที่ถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพในขณะที่สัญลักษณ์กะพริบอยู่ โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนด์บาย, 0 ตั้งเวลาสแตนด์บาย)

ค่าตั้งเองที่มีการป้องกัน

หากมีการป้องกันค่าตั้งเองปัจจุบัน (0 ป้องกัน), 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและช่องมองภาพหากท่านพยายามที่จะวัดค่าใหม่

การเลือกค่าที่ตั้งเอง

การเลือก ตั้งค่าเอง สำหรับตัวเลือก ไวต์บาลานซ์ ในเมนูถ่ายภาพจะแสดงค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง; ไฮไลท์ค่าที่ตั้งเองแล้วกด J ถ้าไม่มีค่าแสดงขึ้นสำหรับค่าตั้งเองที่เลือกไว้ในขณะนั้น กล้องจะกำหนดค่าไวต์บาลานซ์เป็น 5200 K เท่ากับค่าของ แสงอาทิตย์

ไลฟ์วิว (ไวต์บาลานซ์เฉพาะจุด)

ระหว่างการถ่ายไลฟ์วิว (0 การถ่ายภาพไลฟ์วิว, การบันทึกภาพยนตร์) จะสามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ในพื้นที่ของเฟรมที่เลือก ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุอ้างอิงหรือการเปลี่ยนเลนส์ในระหว่างการถ่ายภาพเทเลโฟโต้ได้

 1. กดปุ่ม a

  กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผ่านเลนส์ไปที่จอภาพ

 2. ตั้งค่าไวต์บาลานซ์ไปที่ L (ตั้งค่าเอง)

  กดปุ่ม U แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในจอภาพ

  ปุ่ม U

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

 3. เลือกค่าที่ตั้งเอง

  กดปุ่ม U แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกระทั่งค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง (d-1 ถึง d-6) ที่ต้องการปรากฏบนจอภาพ

  ปุ่ม U

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

 4. เลือกโหมดการวัดโดยตรง

  ปล่อยปุ่ม U ชั่วครู่แล้วกดปุ่มซ้ำจนกว่าสัญลักษณ์ L ในจอภาพจะเริ่มกะพริบ กล้องจะแสดงเป้าหมายไวต์บาลานซ์เฉพาะจุด (r) ที่จุดโฟกัสที่เลือก

 5. กำหนดเป้าหมายในพื้นที่สีขาวหรือสีเทา

  ขณะที่ L กะพริบในหน้าจอ ให้ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งกำหนดตำแหน่ง r บนพื้นที่สีขาวหรือสีเทาของวัตถุ หากต้องการซูมพื้นที่รอบๆ เป้าหมายเพื่อจัดตำแหน่งภาพให้แม่นยำมากขึ้น ให้กดปุ่ม X นอกจากนี้ท่านยังสามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ได้ในทุกตำแหน่งของเฟรมโดยการแตะวัตถุบนหน้าจอ ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลางหรือปุ่มกดชัตเตอร์ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 6

 6. วัดค่าไวต์บาลานซ์

  กดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลางหรือกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อวัดไวต์บาลานซ์ ระยะเวลาที่สามารถวัดไวต์บาลานซ์ได้คือเวลาที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c4 (หน่วงเวลาปิดจอภาพ) > ไลฟ์วิว (0 หน่วงเวลาปิดจอภาพ)

  ถ้ากล้องไม่สามารถวัดค่าสำหรับไวต์บาลานซ์ได้ จะปรากฏข้อความขึ้น เลือกเป้าหมายไวต์บาลานซ์ใหม่และทำซ้ำกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5

 7. ออกจากโหมดการวัดโดยตรง

  กดปุ่ม U เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

  สามารถดูค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองได้โดยการเลือก ตั้งค่าเอง สำหรับ ไวต์บาลานซ์ ในเมนูการถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ ตำแหน่งของเป้าหมายที่ใช้เพื่อวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองจะแสดงบนค่าตั้งที่บันทึกไว้ระหว่างการถ่ายไลฟ์วิว

การวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง (ไลฟ์วิว)

ไม่สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองขณะที่กำลังประมวลค่าแสง HDR (0 High Dynamic Range (HDR)) หรือเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก ไม่มี ไว้สำหรับ WB หน้าจอขณะถ่ายภาพด้วยไลฟ์วิว ในเมนูปุ่ม i (0 การใช้ปุ่ม i )

จัดการการตั้งค่าเอง

การคัดลอกค่าไวต์บาลานซ์จากภาพ

ถ้าต้องการเลือกใช้ค่าไวต์บาลานซ์จากภาพที่ถ่ายไว้แล้วเป็นค่าที่ตั้งเอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เลือก ตั้งค่าเอง

  เลือก ไวต์บาลานซ์ ในเมนูถ่ายภาพ จากนั้นไฮไลท์ ตั้งค่าเอง แล้วกด 2

 2. เลือกปลายทาง

  ไฮไลท์ค่าตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แล้วกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง

 3. เลือก เลือกภาพ

  ไฮไลท์ เลือกภาพ แล้วกด 2

 4. ไฮไลท์ภาพต้นฉบับ

  ไฮไลท์ภาพต้นฉบับ หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X ค้างไว้

  หากต้องการดูภาพในตำแหน่งอื่นๆ ให้กด W (M) และเลือกการ์ดหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ (0 ปุ่มควบคุมการเล่น)

 5. คัดลอกไวต์บาลานซ์

  กด J เพื่อคัดลอกค่าไวต์บาลานซ์สำหรับภาพถ่ายที่ไฮไลท์ไว้ไปยังค่าตั้งเองที่เลือก ถ้าภาพถ่ายที่ไฮไลท์มีคำอธิบาย (0 คำอธิบายภาพ) คำอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคำอธิบายของค่าตั้งเองที่เลือกไว้

การปรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองแบบละเอียด

สามารถปรับค่าตั้งเองที่เลือกไว้แบบละเอียดได้โดยเลือก ปรับอย่างละเอียด แล้วปรับไวต์บาลานซ์ตามที่ได้อธิบายไว้ใน “การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด” (0 การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด)

แก้ไขคำอธิบาย

หากต้องการป้อนคำอธิบายที่มีรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร สำหรับการตั้งค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองในปัจจุบัน โปรดเลือก แก้ไขคำอธิบาย ในเมนูไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเอง แล้วป้อนคำอธิบาย (0 ป้อนข้อความ)

ป้องกัน

หากต้องการป้องกันไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเองในปัจจุบัน โปรดเลือก ป้องกัน ในเมนูไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเอง จากนั้นไฮไลท์ เปิด แล้วกด J ค่าตั้งเองที่ป้องกันไว้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนตัวเลือก ปรับอย่างละเอียด และ แก้ไขคำอธิบาย จะเลือกใช้ไม่ได้