ในการใช้ AWL แบบใช้คลื่นวิทยุกับชุดแฟลชที่รองรับ ให้ติดตั้งรีโมตคอนโทรลไร้สาย WR-R10 เข้ากับกล้องและสร้างการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างชุดแฟลชและ WR-R10

การสร้างการเชื่อมต่อไร้สาย

ก่อนการใช้ AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ ให้สร้างการเชื่อมต่อไร้สายระหว่าง WR-R10 กับชุดแฟลชรีโมต

 1. C: เชื่อมต่อกับ WR-R10

  เชื่อมต่อ WR-R10 ไปยังกล้องถ่ายรูป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่จัดมาให้กับ WR-R10

 2. C: เลือก AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ สำหรับ การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย ในเมนูการถ่ายภาพ

 3. C: เลือกช่องสัญญาณ

  ตั้งค่าตัวเลือกช่องสัญญาณ WR-R10 ไปยังช่องสัญญาณที่ต้องการ

 4. C: เลือกโหมดเชื่อมต่อ

  เลือก ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) > โหมดลิงก์ ในเมนูตั้งค่า (0 ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR)) แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • จับคู่: กล้องจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยจับคู่มาก่อนหน้านี้เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อื่นในบริเวณใกล้เคียงมารบกวนสัญญาณ เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะต้องจับคู่แยกกัน จึงขอแนะนำให้ใช้ PIN เมื่อจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชิ้น
  • PIN: อุปกรณ์ทั้งหมดจะใช้การสื่อสารร่วมกันด้วยรหัสตัวเลข PIN สี่หลักเดียวกัน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการถ่ายภาพที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ระยะไกลหลายชิ้น หากกล้องหลายตัวที่มีรหัส PIN เดียวกัน ชุดแฟลชจะถูกควบคุมด้วยกล้องตัวแรกที่เชื่อมต่อ เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อจากกล้องตัวอื่นๆ (ไฟ LED ของชุด WR-R10 ที่เชื่อมต่อกับกล้องที่ใช้จะกะพริบ)

 5. f: การสร้างการเชื่อมต่อไร้สาย

  ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปยังโหมดรีโมต AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ แล้วตั้งค่าอุปกรณ์ไปยังช่องสัญญาณที่ท่านเลือกในขั้นตอนที่ 3 จากนั้นจับคู่ชุดรีโมตแต่ละชุดกับ WR-R10 ตามตัวเลือกที่เลือกในขั้นตอนที่ 4:

  • จับคู่: เริ่มการจับคู่บนชุดรีโมต จากนั้นกดปุ่มจับคู่ WR-R10 การจับคู่จะเสร็จสิ้นเมื่อไฟ LINK บน WR-R10 และชุดแฟลชกะพริบเป็นสีส้มและสีเขียว; เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว ไฟ LINK บนชุดแฟลชรีโมตจะสว่างเป็นสีเขียว
  • PIN: ใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชรีโมตเพื่อป้อน PIN ที่ท่านเลือกในขั้นตอนที่ 4 ไฟ LINK บนชุดรีโมตจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อได้สร้างการเชื่อมต่อแล้ว
 6. f: ตรวจสอบว่าไฟแสดงแฟลชพร้อมทำงานทั้งหมดติดสว่างหรือไม่

  ใน AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงานจะสว่างขึ้นในช่องมองภาพของกล้องหรือหน้าจอแสดงข้อมูลแฟลชเมื่อชุดแฟลชทั้งหมดพร้อมทำงาน

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-R10

ต้องมีอะแดปเตอร์ WR-A10 เมื่อใช้ WR-R10 โปรดอย่าลืมอัพเดทเฟิร์มแวร์ของ WR-R10 เป็นรุ่น 3.0 หรือใหม่กว่า; สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ โปรดดูในเว็บไซต์ Nikon ในพื้นที่ของท่าน

รายชื่อชุดแฟลชรีโมต

ในการดูชุดแฟลชที่ควบคุมด้วย AWL แบบใช้คลื่นวิทยุในปัจจุบัน ให้เลือก การควบคุมแฟลช > ข้อมูลแฟลชรีโมตแบบใช้คลื่นวิทยุ ในเมนูการถ่ายภาพ ท่านสามารถเปลี่ยนตัวระบุ (“ชื่อแฟลชรีโมต”) ของชุดแฟลชแต่ละตัวได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลช

ชุดแฟลชที่เชื่อมต่อแล้ว

กลุ่ม สัญลักษณ์แสดงแฟลช
พร้อมทำงาน

การเชื่อมต่อใหม่

ตราบเท่าที่ช่องสัญญาณ, โหมดลิงก์ และการตั้งค่าอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม WR-R10 จะเชื่อมต่อกับชุดแฟลชที่จับคู่ก่อนหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเลือกโหมดรีโมต และสามารถข้ามขั้นตอนที่ 3–5 ได้ ไฟ LINK ชุดแฟลชจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อสร้างการเชื่อมต่อเสร็จแล้ว

การปรับการตั้งค่าแฟลช

หลังจากเลือก AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ สำหรับ การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย ในเมนูการถ่ายภาพแล้ว ให้เลือก กลุ่มชุดแฟลช, ควบคุมไร้สายแบบลัด หรือ การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ สำหรับ การควบคุมแฟลชรีโมต แล้วปรับการตั้งค่าตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

กลุ่มชุดแฟลช

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าแยกสำหรับแต่ละกลุ่ม

 1. C: เลือก กลุ่มชุดแฟลช สำหรับ การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต ในเมนูการถ่ายภาพ

 2. C: เลือก ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช

  ไฮไลท์ ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช ในการแสดงผลการควบคุมแฟลช แล้วกด 2

 3. C: เลือกโหมดควบคุมแฟลช

  เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสำหรับแฟลชหลักและชุดแฟลชในแต่ละกลุ่ม:

  • TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL
  • qA: รูรับแสงอัตโนมัติ (ใช้ได้กับชุดแฟลชที่รองรับ)
  • M: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง
  • – – (ปิด): ชุดแฟลชจะไม่ยิงแฟลชและไม่สามารถปรับระดับแฟลชได้

 4. f: จัดกลุ่มชุดแฟลชรีโมต

  เลือกกลุ่ม (A–F) สำหรับชุดแฟลชรีโมตแต่ละตัว แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลชได้สูงสุด 18 ตัว ไม่ว่าจะใช้ร่วมกันแบบใดก็ตาม

 5. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ

  จัดองค์ประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช หลังจากการจัดเรียงชุดแฟลช ให้กดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช (0 การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช) และเลือก M ทดสอบแฟลช เพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดแฟลชทำงานได้ตามปกติ

 6. C: จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส และถ่ายภาพ

ควบคุมไร้สายแบบลัด

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมการชดเชยแฟลชโดยรวม และความสมดุลระหว่างกลุ่ม A และ B ขณะที่ตั้งค่ากำลังแฟลชสำหรับกลุ่ม C ด้วยตนเอง

 1. C: เลือก ควบคุมไร้สายแบบลัด สำหรับ การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต ในเมนูการถ่ายภาพ

 2. C: เลือก ตัวเลือกการควบคุมไร้สายแบบลัด

  ไฮไลท์ ตัวเลือกการควบคุมไร้สายแบบลัด ในการแสดงผลการควบคุมแฟลชแล้วกด 2

 3. C: ปรับการตั้งค่าแฟลช

  เลือกความสมดุลระหว่างกลุ่ม A และ B

  ปรับการชดเชยแฟลชสำหรับกลุ่ม A และ B

  เลือกโหมดการควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสำหรับชุดแฟลชในกลุ่ม C:

  • M: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง
  • – –: ชุดแฟลชในกลุ่ม C จะไม่ยิงแฟลช

 4. f: จัดกลุ่มชุดแฟลชรีโมต

  เลือกกลุ่ม (A, B หรือ C) แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลชได้สูงสุด 18 ตัว ไม่ว่าจะใช้ร่วมกันแบบใดก็ตาม

 5. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ

  จัดองค์ประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช หลังจากการจัดเรียงชุดแฟลช ให้กดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช (0 การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช) และเลือก M ทดสอบแฟลช เพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดแฟลชทำงานได้ตามปกติ

 6. C: จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส และถ่ายภาพ

การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ชุดแฟลชจะยิงซ้ำขณะที่เปิดชัตเตอร์ ทำให้เกิดเอ็ฟเฟ็กต์ถ่ายภาพซ้ำ

 1. C: เลือก การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ สำหรับ การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต ในเมนูการถ่ายภาพ

 2. C: เลือก ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ำ

  ไฮไลท์ ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ำ ในการแสดงผลการควบคุมแฟลชแล้วกด 2

 3. C: ปรับการตั้งค่าแฟลช

  เลือกระดับแฟลช (กำลังแฟลช) จำนวนครั้งสูงสุดที่ยิงแฟลชจากชุดแฟลช (จำนวนครั้ง) และจำนวนครั้งที่ยิงแฟลชต่อวินาที (ความถี่)

  เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานกลุ่มที่เลือก เลือก ON (เปิด) เพื่อเปิดใช้งานกลุ่มที่เลือก – – เพื่อปิดใช้งานกลุ่มที่เลือก

 4. f: จัดกลุ่มชุดแฟลชรีโมต

  เลือกกลุ่ม (A–F) สำหรับชุดแฟลชรีโมตแต่ละตัว แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลชได้สูงสุด 18 ตัว ไม่ว่าจะใช้ร่วมกันแบบใดก็ตาม

 5. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ

  จัดองค์ประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช หลังจากการจัดเรียงชุดแฟลช ให้กดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช (0 การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช) และเลือก M ทดสอบแฟลช เพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดแฟลชทำงานได้ตามปกติ

 6. C: จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส และถ่ายภาพ

การเพิ่มชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง

ชุดแฟลชที่ควบคุมด้วยวิทยุสามารถใช้ร่วมกับชุดแฟลชที่ติดตั้งเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องต่อไปนี้ได้:

 • SB-5000: ก่อนการติดตั้งชุดแฟลช ให้ตั้งค่าชุดแฟลชเป็นโหมดชุดแฟลชหลักที่ควบคุมด้วยวิทยุ (สัญลักษณ์ d จะปรากฏที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ) และเลือกกลุ่มหรือการควบคุมการยิงแฟลชรีโมตซ้ำ เมื่อติดตั้งชุดแฟลชแล้ว ท่านจะสามารถปรับการตั้งค่าได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชหรือตัวเลือกที่มีในเมนูกล้องใน ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช > แฟลชหลัก หรือใน “M” ในการแสดงผล ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ำ
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: กำหนดแฟลชให้เป็นแบบทำงานแยกอิสระและใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชเพื่อปรับการตั้งค่าแฟลช
 • SB-500, SB-400, SB-300: ติดตั้งชุดแฟลชบนตัวกล้องและปรับการตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช > แฟลชหลัก ของกล้อง