การถ่ายคร่อมจะเปลี่ยนค่าแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวต์บาลานซ์ให้เล็กน้อยโดยอัตโนมัติในการถ่ายแต่ละภาพ กล่าวคือเป็นการ “คร่อม” ค่าปัจจุบัน เลือกในสถานการณ์ที่ตั้งค่าให้ถูกต้องได้ยาก และไม่มีเวลาตรวจสอบผลลัพธ์และปรับตั้งค่าให้กับการถ่ายรูปแต่ละครั้ง หรือใช้เพื่อทดลองใช้การตั้งค่าแบบต่างๆ กับวัตถุเดียวกัน

สามารถปรับการถ่ายคร่อมได้โดยใช้ตัวเลือก ตั้งค่าการถ่ายคร่อมอัตโนมัติ ในเมนูถ่ายภาพ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:

 • การถ่ายคร่อม AE และแฟลช: กล้องจะเปลี่ยนค่าแสงและระดับแฟลชที่แตกต่างกันในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง (0 การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช) โปรดทราบว่าการถ่ายคร่อมแฟลชจะใช้ได้เฉพาะในโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามค่ารูรับแสง (qA) ที่รองรับเท่านั้น (0 การควบคุมแฟลช i-TTL, ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS)
 • ถ่ายคร่อม AE: กล้องจะเปลี่ยนค่าแสงในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง
 • การถ่ายคร่อมแฟลช: กล้องจะเปลี่ยนระดับแฟลชในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง
 • ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์: กล้องจะสร้างสำเนาหลายชุดของภาพถ่ายแต่ละภาพ โดยแต่ละภาพจะมีไวต์บาลานซ์แตกต่างกัน (0 การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์)
 • ถ่ายคร่อม ADL: กล้องจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง (0 การถ่ายคร่อม ADL)

การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

การเปลี่ยนค่าแสงและ/หรือระดับแฟลชในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง:

ค่าแสงปรับ: 0 EV

ค่าแสงปรับ: -1 EV

ค่าแสงปรับ: +1 EV

 1. เลือกจำนวนภาพที่จะถ่าย

  ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะถ่ายในการถ่ายคร่อม จำนวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

  ปุ่ม BKT

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

  จำนวนภาพ

  สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

  เมื่อตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ สัญลักษณ์ M และสัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลชจะปรากฏบนแผงควบคุม ส่วน BKT จะปรากฏในช่องมองภาพ

 2. เลือกระดับการเพิ่มค่าแสง

  ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกการเพิ่มค่าแสง

  ปุ่ม BKT

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

  การเพิ่มค่าแสง

  ตามค่าตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มค่าจะสามารถเลือกได้ระหว่าง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2 และ 3 EV โปรแกรมการถ่ายคร่อมที่มีระดับขั้นการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังต่อไปนี้

  หน้าจอแผงควบคุม จำนวนภาพ ลำดับการถ่ายคร่อม (EV)
  0 0
  3 0/+0.3/+0.7
  3 0/–0.7/–0.3
  2 0/+0.3
  2 0/–0.3
  3 0/–0.3/+0.3
  5 0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7
  7 0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0
  9 0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3

  โปรดทราบว่าค่าแสงที่เพิ่มครั้งละ 2 EV หรือมากกว่า จำนวนภาพสูงสุดคือ 5 หากเลือกค่าที่สูงกว่าในขั้นตอนที่ 1 จำนวนภาพจะถูกตั้งค่าเป็น 5 โดยอัตโนมัติ

 3. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ

  กล้องจะเปลี่ยนค่าแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถ่ายภาพแต่ละภาพตามโปรแกรมการถ่ายคร่อมที่เลือก การแก้ไขค่าแสงจะถูกเพิ่มเข้ากับภาพที่มีการชดเชยค่าแสง (0 การชดเชยแสง)

  ขณะการถ่ายคร่อมกำลังดำเนินการอยู่ แถบแสดงสถานะการถ่ายคร่อมจะแสดงในช่องมองภาพและแผงควบคุม ส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์จะหายไปหลังจากการถ่ายภาพแต่ละภาพ

  จำนวนภาพ: 3; ขั้นการเพิ่ม/ลด: 0.7

  การแสดงผลหลังจากถ่ายภาพแรก

การยกเลิกการถ่ายคร่อม

หากต้องการยกเลิกการถ่ายคร่อม ให้กดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งจำนวนภาพในการถ่ายคร่อมเป็นศูนย์ (r) และ M หายไปจากจอภาพ กล้องจะเรียกคืนค่าโปรแกรมที่ใช้ล่าสุดในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม ท่านสามารถยกเลิกใช้งานการถ่ายคร่อมได้โดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม (0 การรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม: การเรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน) แม้ว่าในกรณีนี้ โปรแกรมการถ่ายคร่อมจะไม่สามารถเรียกคืนได้อีกในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • การเลือกระดับการเพิ่ม โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b2 (ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง, 0 ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง)
 • การเลือกลำดับในการถ่ายคร่อม โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e7 (ลำดับการถ่ายคร่อม, 0 ลำดับการถ่ายคร่อม)
 • การเลือกหน้าที่ของปุ่ม BKT โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่ม BKT + y (0 กำหนดการควบคุมเอง)

การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

ในโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง และการถ่ายภาพต่อเนื่องแบบเงียบ กล้องจะหยุดถ่ายภาพชั่วขณะหลังจากถ่ายภาพครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในโปรแกรมการถ่ายคร่อม กล้องจะถ่ายภาพต่อไปเมื่อมีการกดปุ่มกดชัตเตอร์อีกครั้ง

ถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็มก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพครบทุกภาพ กล้องจะสามารถถ่ายภาพต่อจากภาพล่าสุดได้หลังจากเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำหรือลบภาพบางภาพไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ์ดหน่วยความจำ ถ้ากล้องถูกปิดการทำงานก่อนจะถ่ายภาพครบทุกภาพ การถ่ายคร่อมจะเริ่มถ่ายภาพต่อจากภาพล่าสุดเมื่อเปิดกล้อง

การถ่ายคร่อมค่าแสง

กล้องจะปรับค่าแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร์และรูรับแสง (โปรแกรมอัตโนมัติ), รูรับแสง (อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง) หรือความไวชัตเตอร์ (อัตโนมัติปรับรูรับแสง, โหมดปรับค่าแสงเอง) หากเลือก เปิด สำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ) ในโหมด P, S และ A กล้องจะปรับค่าความไวแสง (ISO)โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้แสงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อระบบค่าแสงของกล้องเกินขีดจำกัด; ส่วนในโหมด M กล้องจะใช้การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเป็นอันดับแรกเพื่อให้ได้ค่าแสงใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุด จากนั้นจะคร่อมค่าแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร์ สามารถใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e6 (ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ (โหมด M), 0 ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ (โหมด M)) เพื่อเปลี่ยนวิธีที่กล้องจะใช้การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลชในโหมดปรับค่าแสงเอง การถ่ายคร่อมจะดำเนินการได้โดยปรับระดับแฟลชพร้อมกับความไวชัตเตอร์และ/หรือรูรับแสง หรือปรับเฉพาะระดับแฟลช

การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

กล้องจะสร้างสำเนาหลายชุดของภาพถ่ายแต่ละภาพ โดยแต่ละภาพจะมีไวต์บาลานซ์แตกต่างกัน

 1. เลือกจำนวนภาพที่จะถ่าย

  ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะถ่ายในการถ่ายคร่อม จำนวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

  ปุ่ม BKT

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

  จำนวนภาพ

  สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

  ที่การตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ สัญลักษณ์ W และสัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์จะปรากฏบนแผงควบคุม ส่วน BKT จะปรากฏในช่องมองภาพ

 2. เลือกระดับการเพิ่มไวต์บาลานซ์

  ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกการปรับค่าไวต์บาลานซ์ การเพิ่มค่าแต่ละขั้นจะเทียบเท่ากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ

  ปุ่ม BKT

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

  ระดับการเพิ่มไวต์บาลานซ์

  เลือกจากระดับการเพิ่มค่า 1 (5 ไมเรด), 2 (10 ไมเรด) หรือ 3 (15 ไมเรด) ค่า B ที่สูงขึ้นจะสอดคล้องกับปริมาณสีน้ำเงินที่เพิ่มขึ้น ค่า A ที่สูงขึ้นจะสอดคล้องกับปริมาณสีเหลืองอำพันที่เพิ่มขึ้น (0 การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด) โปรแกรมการถ่ายคร่อมที่มีระดับขั้นการเพิ่มเท่ากับ 1 มีดังต่อไปนี้

  หน้าจอแผงควบคุม จำนวนภาพ ระดับการเพิ่มไวต์บาลานซ์ ลำดับการถ่ายคร่อม
  0 1 0
  3 1 B 0/1 B/2B
  3 1 A 0/2 A/1 A
  2 1 B 0/1 B
  2 1 A 0/1 A
  3 1 A, 1 B 0/1 A/1 B
  5 1 A, 1 B 0/2 A/1 A/1 B/2 B
  7 1 A, 1 B 0/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/3 B
  9 1 A, 1 B 0/4 A/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
 3. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ

  กล้องจะประมวลผลแต่ละภาพเพื่อสร้างสำเนาเป็นจำนวนตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมการถ่ายคร่อม โดยแต่ละสำเนาจะมีไวต์บาลานซ์ที่แตกต่างกัน การปรับไวต์บาลานซ์จะดำเนินการเพิ่มเติมจากค่าไวต์บาลานซ์ที่ปรับไว้ในการปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

  ถ้าจำนวนภาพถ่ายในโปรแกรมการถ่ายคร่อมสูงกว่าจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ n และสัญลักษณ์ของการ์ดที่ใช้จะกะพริบในแผงควบคุมสัญลักษณ์ j จะกะพริบในช่องมองภาพ และปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงาน กล้องจะถ่ายภาพได้อีกครั้งเมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ลงไป

การยกเลิกการถ่ายคร่อม

หากต้องการยกเลิกการถ่ายคร่อม ให้กดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งจำนวนภาพในการถ่ายคร่อมเป็นศูนย์ (r) และ W หายไปจากจอภาพ กล้องจะเรียกคืนค่าโปรแกรมที่ใช้ล่าสุดในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม ท่านสามารถยกเลิกใช้งานการถ่ายคร่อมได้โดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม (0 การรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม: การเรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน) แม้ว่าในกรณีนี้ โปรแกรมการถ่ายคร่อมจะไม่สามารถเรียกคืนได้อีกในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม

การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

ไม่สามารถถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ได้เมื่อคุณภาพของภาพเป็น NEF (RAW) การเลือกตัวเลือก NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG จะยกเลิกการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์จะมีผลกับอุณหภูมิสีเท่านั้น (แกนสีเหลืองอำพัน-สีน้ำเงินในหน้าจอการปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด, 0 การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด) แต่จะไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-สีม่วงแดง

ในโหมดตั้งเวลาถ่าย เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์แต่ละครั้ง กล้องจะสร้างสำเนาตามจำนวนที่ระบุไว้ในโปรแกรมการถ่ายคร่อมไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถ่าย) > จำนวนภาพ (0 ตั้งเวลาถ่าย)

ถ้ากล้องถูกปิดการทำงานขณะที่ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำติดสว่างอยู่ กล้องจะปิดการทำงานเฉพาะเมื่อภาพถ่ายทั้งหมดถูกบันทึกแล้ว

การถ่ายคร่อม ADL

กล้องจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง

 1. เลือกจำนวนภาพที่จะถ่าย

  ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะถ่ายในการถ่ายคร่อม จำนวนภาพจะแสดงบนแผงควบคุม

  ปุ่ม BKT

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

  จำนวนภาพ

  สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL

  ที่การตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ สัญลักษณ์ d และสัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL จะปรากฏบนแผงควบคุมด้านบน ส่วน BKT จะปรากฏบนช่องมองภาพ เลือกภาพสองภาพ โดยที่ภาพหนึ่งจะถ่ายโดยปิด Active D-Lighting ส่วนอีกภาพหนึ่งจะถ่ายโดยใช้ค่าที่เลือกไว้ เลือกภาพสามถึงห้าภาพเพื่อถ่ายภาพชุดโดยตั้งค่า Active D-Lighting เป็น ปิด, ต่ำ และ ปกติ (สามภาพ), ปิด, ต่ำ, ปกติ และ สูง (สี่ภาพ) หรือ ปิด, ต่ำ, ปกติ, สูง และ สูงมาก (ห้าภาพ) หากเลือกมากกว่าสองภาพ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

 2. เลือก Active D-Lighting

  ขณะกดปุ่ม BKT ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือก Active D-Lighting

  ปุ่ม BKT

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

  Active D-Lighting จะปรากฏในแผงควบคุม

 3. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ

  กล้องจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถ่ายภาพแต่ละภาพตามโปรแกรมการถ่ายคร่อมที่เลือก ขณะการถ่ายคร่อมกำลังดำเนินการอยู่ แถบแสดงสถานะการถ่ายคร่อมจะแสดงในแผงควบคุม ส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์จะหายไปหลังจากการถ่ายภาพแต่ละภาพ

  จำนวนภาพ: 3

  การแสดงผลหลังจากถ่ายภาพแรก

การยกเลิกการถ่ายคร่อม

หากต้องการยกเลิกการถ่ายคร่อม ให้กดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งจำนวนภาพในการถ่ายคร่อมเป็นศูนย์ (r) และ d หายไปจากจอภาพ กล้องจะเรียกคืนค่าโปรแกรมที่ใช้ล่าสุดในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม ท่านสามารถยกเลิกใช้งานการถ่ายคร่อมได้โดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม (0 การรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม: การเรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน) แม้ว่าในกรณีนี้ โปรแกรมการถ่ายคร่อมจะไม่สามารถเรียกคืนได้อีกในครั้งถัดไปที่เปิดใช้การถ่ายคร่อม

การถ่ายคร่อม ADL

ในโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง และการถ่ายภาพต่อเนื่องแบบเงียบ กล้องจะหยุดถ่ายภาพชั่วขณะหลังจากถ่ายภาพครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในโปรแกรมการถ่ายคร่อม กล้องจะถ่ายภาพต่อไปเมื่อมีการกดปุ่มกดชัตเตอร์อีกครั้ง

ถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็มก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพครบทุกภาพ กล้องจะสามารถถ่ายภาพต่อจากภาพล่าสุดได้หลังจากเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำหรือลบภาพบางภาพไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ์ดหน่วยความจำ ถ้ากล้องถูกปิดการทำงานก่อนจะถ่ายภาพครบทุกภาพ การถ่ายคร่อมจะเริ่มถ่ายภาพต่อจากภาพล่าสุดเมื่อเปิดกล้อง