ท่านสามารถถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชที่ติดตั้งเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องหรือชุดแฟลชรีโมตได้มากกว่าหนึ่งชุด

ชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง

ถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชที่ต่อไว้กับกล้อง

การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

รูปแบบการควบคุมแฟลชไร้สายต่อไปนี้ (การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย, หรือ AWL) สามารถใช้กับชุดแฟลชรีโมตหนึ่งชุดหรือมากกว่าได้:

AWL แบบออพติคอลผ่านชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง (0 AWL แบบออพติคอล)

AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ (0 AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ)

AWL แบบใช้คลื่นวิทยุกับแสงสว่างเพิ่มเติมจากชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง (0 การเพิ่มชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง)

AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ ร่วมกับ AWL จากชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง (0 AWL แบบออพติคอล/ใช้คลื่นวิทยุ)

การควบคุมแฟลชด้วยวิทยุจะใช้ได้ต่อเมื่อกล้องเชื่อมต่อเข้ากับ WR-R10 โดยใช้อะแดปเตอร์ WR-A10