กล้องรุ่นนี้รองรับโหมดแฟลชต่อไปนี้:

สัญลักษณ์ Y จะกะพริบหากชุดแฟลชไม่รองรับการลดตาแดง

การลดตาแดงพร้อมแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำจะใช้ได้ในโหมดการถ่ายภาพ P และ A ในโหมด S และ M การลดตาแดงพร้อมแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำจะเปลี่ยนเป็นการลดตาแดง

ใช้ได้เฉพาะในโหมดการถ่ายภาพ P และ A เท่านั้น ในโหมด S และ M แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำจะเปลี่ยนเป็นแฟลชสัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดแรก

ในโหมดการถ่ายภาพ P และ A โหมดสัมพันธ์กับแฟลชจะถูกตั้งค่าเป็นแฟลชสัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดที่สองที่ความไวชัตเตอร์ต่ำเมื่อปล่อยปุ่ม W (M)

การเลือกโหมดแฟลช

ในการเลือกโหมดแฟลช ให้กดปุ่ม W (M) และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนเลือกโหมดแฟลชที่ต้องการได้ในแผงควบคุม:

ปุ่ม W (M)

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

ระบบแฟลชสตูดิโอ

แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สองจะไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบแฟลชสตูดิโอได้ เพราะจะทำให้การซิงค์แฟลชไม่ถูกต้อง