แตะหน้าจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วขึ้นเพื่อถ่ายภาพ

แตะสัญลักษณ์ที่แสดงในภาพเพื่อเลือกการดำเนินการโดยการแตะที่จอภาพในโหมดถ่ายภาพ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโฟกัสการถ่ายภาพแบบสัมผัส โปรดดู “โฟกัสอัตโนมัติ” (0 โฟกัสอัตโนมัติ)

การถ่ายภาพโดยใช้ตัวเลือกถ่ายภาพแบบสัมผัส

สามารถใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อโฟกัสและถ่ายภาพได้ แม้เมื่อสัญลักษณ์ W ปรากฏอยู่เพื่อแสดงว่าเปิดใช้ชัตเตอร์สัมผัสอยู่ ใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง (0 การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์) และในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ สามารถใช้ตัวเลือกถ่ายภาพแบบสัมผัสได้เฉพาะเพื่อถ่ายภาพทีละภาพในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง และไม่สามารถถ่ายภาพระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้

ไม่สามารถใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อจัดตำแหน่งจุดโฟกัสเมื่อล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสอยู่ในตำแหน่ง L (ล็อค) (0 การเลือกจุดโฟกัส) แต่ยังคงสามารถใช้เพื่อเลือกวัตถุเมื่อเลือก AF ที่ใบหน้าสำหรับโหมดพื้นที่ AF (0 การเลือกโหมดพื้นที่ AF)

ในโหมดตั้งเวลาถ่าย (0 โหมดตั้งเวลาถ่าย (E)) โฟกัสจะล็อคที่วัตถุที่เลือกเมื่อท่านสัมผัสหน้าจอ และเวลาตั้งถ่ายจะเริ่มต้นเมื่อท่านยกนิ้วออกจากหน้าจอ ที่ค่าตั้งจากโรงงาน ชัตเตอร์จะลั่นประมาณ 10 วินาทีหลังจากเวลาตั้งถ่ายเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนการหน่วงเวลาและจำนวนภาพได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถ่าย, 0 ตั้งเวลาถ่าย) หากตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ จำนวนภาพ มากกว่า 1 กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพหลังจากภาพอื่นโดยอัตโนมัติจนกระทั่งจำนวนภาพที่เลือกไว้ถูกบันทึก

การถ่ายภาพในไลฟ์วิว

หากต้องการป้องกันไม่ให้แสงที่เข้ามาทางช่องมองภาพส่งผลต่อภาพถ่ายหรือค่าแสง ให้ปิดตัวเปิดปิดช่องมองภาพ (0 ปิดตัวเปิดปิดช่องมองภาพ)

ภาพอาจมีขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสว่างเกิดขึ้นบนจอภาพ แม้ว่าจะไม่ปรากฏขึ้นในภาพที่ถ่ายออกมาก็ตาม และอาจมีแสงจ้าหรือแถบเกิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงสว่างเป็นช่วงๆ และมีสัญญาณกะพริบ หรือวัตถุเกิดแสงสว่างจ้าจากแสงแฟลชหรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าชั่วขณะ นอกจากนี้ ภาพอาจผิดเพี้ยนในวัตถุที่เคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากแพนกล้องในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนที่ผ่านกรอบภาพในแนวนอนด้วยความเร็วสูง สามารถลดการกะพริบถี่และแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียมได้โดยใช้ตัวเลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ (0 ลดการกะพริบ) แม้ว่าอาการดังกล่าวอาจปรากฏบนภาพถ่ายเมื่อใช้ความไวชัตเตอร์บางค่า ขณะถ่ายภาพในไลฟ์วิว ให้หลีกเลี่ยงการหันกล้องเข้าหาดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงจ้าอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้วงจรภายในกล้องเสียหาย

ไม่ว่าจะใช้ตัวเลือกใดสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนด์บาย, 0 ตั้งเวลาสแตนด์บาย) ฟังก์ชั่นตั้งเวลาสแตนด์บายจะไม่สิ้นสุดลงในขณะถ่ายภาพ

เสียงเตือนระหว่างไลฟ์วิว

เสียงเตือนอาจดังขึ้นหากท่านปรับรูรับแสงหรือใช้ปุ่มเลือกไลฟ์วิวระหว่างถ่ายภาพไลฟ์วิว