ไวต์บาลานซ์จะช่วยให้สีของภาพไม่ได้รับผลกระทบจากสีของแหล่งกำเนิดแสง ควรใช้การปรับไวต์บาลานซ์อัตโนมัติสำหรับแหล่งกำเนิดแสงส่วนใหญ่ หากไม่ได้ผลตามที่ต้องการเมื่อใช้ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการด้านล่าง หรือใช้ไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง

ตัวเลือก (อุณหภูมิสี *) คำอธิบาย
vอัตโนมัติ กล้องจะปรับไวต์บาลานซ์ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิดแสงส่วนใหญ่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้เลนส์ชนิด G, E หรือ D ถ้ามีการใช้แฟลชเสริม ผลลัพธ์ที่ได้จะได้รับการปรับอย่างเหมาะสม สามารถดูอุณหภูมิสีได้ในการแสดงผลข้อมูลภาพถ่ายหลังจากการถ่ายภาพ (0 ข้อมูลภาพถ่าย)
  รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุ่น; 3500–8000 K)
ปกติ (3500–8000 K)
รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุ่น (3500–8000 K)
Dปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ (4500–8000 K) ไวต์บาลานซ์จะถูกปรับสำหรับการปรับแสงธรรมชาติ สร้างสีที่ใกล้เคียงที่สุดกับสีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
Jหลอดไส้ (3000 K) ใช้ภายใต้แสงไฟแบบหลอดไส้
Iฟลูออเรสเซนต์ ใช้กับ:
  หลอดไอโซเดียม (2700 K) แสงไฟจากหลอดไอโซเดียม (เช่น ในสนามกีฬา)
วอร์มไวต์ฟลูออเรสเซนต์ (3000 K) แสงวอร์มไวต์ฟลูออเรสเซนต์
ไวต์ฟลูออเรสเซนต์ (3700 K) แสงไวต์ฟลูออเรสเซนต์
คูลไวต์ฟลูออเรสเซนต์ (4200 K) แสงคูลไวต์ฟลูออเรสเซนต์
เดย์ไวต์ฟลูออเรสเซนต์ (5000 K) แสงเดย์ไวต์ฟลูออเรสเซนต์
เดย์ไลต์ฟลูออเรสเซนต์ (6500 K) แสงเดย์ไลต์ฟลูออเรสเซนต์
ไอปรอทอุณหภูมิสูง (7200 K) แหล่งกำเนิดแสงที่ให้อุณหภูมิสีสูง (เช่น หลอดไอปรอท)
Hแสงอาทิตย์ (5200 K) ใช้กับวัตถุที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง
Nแฟลช (5400 K) ใช้กับชุดแฟลชเสริมภายนอก
Gเมฆมาก (6000 K) ใช้ถ่ายภาพตอนกลางวันในสภาพท้องฟ้ามีเมฆมากหรือมืดครึ้ม
Mในร่ม (8000 K) ใช้ถ่ายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยู่ในร่มเงา
Kเลือกอุณหภูมิสี (2500–10,000 K) เลือกค่าอุณหภูมิสีจากรายการ (0 การเลือกอุณหภูมิสี)
Lตั้งค่าเอง ใช้วัตถุ แหล่งกำเนิดแสง หรือภาพถ่ายที่มีอยู่เป็นแหล่งอ้างอิงในการปรับไวต์บาลานซ์ (0 ตั้งค่าเอง)

ค่าทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณและไม่ส่งผลต่อการปรับละเอียด (ถ้าเลือกไว้)

สามารถตั้งค่าไวต์บาลานซ์ได้โดยกดปุ่ม U และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งค่าที่ต้องการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุ่ม U

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

เมื่อเลือก v (อัตโนมัติ) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต์) คุณสามารถเลือกตัวเลือกย่อยได้โดยการกดปุ่ม U และการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

ปุ่ม U

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

เมนูถ่ายภาพ

ไวต์บาลานซ์สามารถปรับได้โดยใช้ตัวเลือก ไวต์บาลานซ์ ในเมนูถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ (0 ไวต์บาลานซ์, ไวต์บาลานซ์) ซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับไวต์บาลานซ์อย่างละเอียด (0 การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด) หรือจัดการไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง (0 ตั้งค่าเอง)

v (“อัตโนมัติ”)

v (อัตโนมัติ) จะมีตัวเลือก v0 (รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุ่น)), v1 (ปกติ) และ v2 (รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุ่น) v0 (รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุ่น)) จะทำให้สีขาวที่บันทึกภายใต้แสงหลอดไส้ปรากฏเป็นสีขาว ในขณะที่ v2 (รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุ่น) จะรักษาสีอบอุ่นจางๆ ที่ปกติจะพบได้ภายใต้แสงไฟแบบหลอดไส้

D (“ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ”)

D (ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ) อาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ท่านต้องการภายใต้แสงประดิษฐ์ เลือก v (อัตโนมัติ) หรือตัวเลือกที่ตรงกับแหล่งกำเนิดแสง

แสงแฟลชสตูดิโอ

v (อัตโนมัติ) อาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อใช้กับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ่ โปรดใช้ไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองหรือตั้งค่าไวต์บาลานซ์ไปที่ N (แฟลช) แล้วใช้การปรับอย่างละเอียดเพื่อปรับค่าไวต์บาลานซ์

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไวต์บาลานซ์ที่แตกต่างกันใน “การถ่ายคร่อม” ค่าปัจจุบัน ให้ดู “การถ่ายคร่อม” (0 การถ่ายคร่อม)

อุณหภูมิสี

สีที่เห็นจากแหล่งกำเนิดแสงจะแตกต่างกันออกไปตามสายตาของผู้มองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหล่งกำเนิดแสง โดยระบุการอ้างอิงกับอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการทำให้วัตถุร้อนเพื่อให้แสงแผ่รังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในย่านใกล้เคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเป็นสีขาว แต่แหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ำกว่านั้น เช่น แสงจากหลอดไส้ จะปรากฏเป็นสีออกเหลืองหรือแดง แหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกว่านี้จะมีโทนสีออกน้ำเงิน

สี “ร้อนขึ้น” (แดงกว่า) สี “เย็นลง” (น้ำเงินกว่า)  

I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K
J (หลอดไส้)/I (วอร์มไวต์ฟลูออเรสเซนต์): 3000 K
I (ไวต์ฟลูออเรสเซนต์): 3700 K
I (คูลไวต์ฟลูออเรสเซนต์): 4200 K
I (เดย์ไวต์ฟลูออเรสเซนต์): 5000 K
H (แสงอาทิตย์): 5200 K
N (แฟลช): 5400 K
G (เมฆมาก): 6000 K
I (เดย์ไลต์ฟลูออเรสเซนต์): 6500 K
I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K
M (ในร่ม): 8000 K

หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ