ในการกำหนดให้กล้องตั้งค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเมื่อมีการปรับค่าแสง ให้กดปุ่ม I แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งจนกระทั่งตัวเลือกที่ต้องการปรากฏบนแผงควบคุมด้านบน

ปุ่ม I

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

ชนิดเลนส์

เมื่อใช้เลนส์ CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 การระบุเลนส์ CPU และเลนส์ชนิด G, E และ D), ให้ล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไว้ที่รูรับแสงแคบสุด (ค่ารูรับแสงสูงสุด) เลนส์ชนิด G และ E จะไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง

เมื่อใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU (0 เลนส์ชนิดไม่มี CPU), ให้เลือกโหมดการถ่ายภาพ A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) หรือ M (ปรับเอง) ในโหมดอื่นๆ กล้องจะเลือกโหมดการถ่ายภาพ A โดยอัตโนมัติเมื่อประกอบเลนส์ชนิดไม่มี CPU (0 เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ) สัญลักษณ์แสดงโหมดการถ่ายภาพ (P หรือ S) จะกะพริบบนแผงควบคุมด้านบนและ A จะปรากฏบนช่องมองภาพ

การแสดงระยะชัดลึก

หากต้องการดูผลของการปรับรูรับแสง ให้กดปุ่ม Pv ค้างไว้ เลนส์จะลดสต็อปลงเป็นค่ารูรับแสงที่กล้องเลือก (โหมด P และ S) หรือเป็นค่าที่ผู้ใช้เลือก (โหมด A และ M) ทำให้สามารถแสดงระยะชัดลึกในช่องมองภาพได้

ปุ่ม Pv

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช

การตั้งค่านี้จะเป็นการควบคุมว่าจะให้ชุดแฟลชเสริมที่สนับสนุนระบบ Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 Nikon Creative Lighting System (CLS)) ยิงโมเดลลิ่งแฟลชหรือไม่ เมื่อกดปุ่ม Pv

P: โปรแกรมอัตโนมัติ

ในโหมดนี้ กล้องจะปรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกล้องเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุดในสถานการณ์ส่วนใหญ่

โปรแกรมแบบยืดหยุ่น

ในโหมดการถ่ายภาพ P สามารถเลือกความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสงแบบต่างๆ ได้โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงเปิดการทำงาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุ่น”) การผสมผสานกันของค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงแบบต่างๆ ทั้งหมดจะให้ค่าแสงที่เท่ากัน ขณะใช้งานโปรแกรมยืดหยุ่น สัญลักษณ์เครื่องหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏในแผงควบคุม หากต้องการเรียกคืนค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้หมุนแป้นหมุนจนกระทั่งเครื่องหมายดอกจันหายไป, เลือกโหมดอื่น หรือปิดการทำงานของกล้อง

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานระบบวัดแสง โปรดดู “ตั้งเวลาสแตนด์บาย (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ)” (0 ตั้งเวลาสแตนด์บาย (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ))

S: อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง

ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง ท่านสามารถเลือกความไวชัตเตอร์ขณะที่กล้องเลือกรูรับแสงโดยอัตโนมัติที่จะทำให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุด

ในการเลือกความไวชัตเตอร์ ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงทำงาน สามารถตั้งค่าความไวชัตเตอร์เป็น “p” หรือเป็นค่าระหว่าง 30 วินาที และ 1/8000 วินาที สามารถล็อคความไวชัตเตอร์ให้อยู่ตามค่าที่เลือกไว้ได้ (0 การล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง)

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง

ในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสง ท่านสามารถเลือกรูรับแสงโดยกล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพอัตโนมัติ

ในการเลือกค่ารูรับแสงของเลนส์ระหว่างค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุด ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยขณะที่ระบบวัดแสงเปิดอยู่ สามารถล็อคค่ารูรับแสงให้อยู่ตามค่าที่เลือกไว้ได้ (0 การล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง)

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

เลนส์ชนิดไม่มี CPU (0 เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ)

ใช้วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพื่อปรับรูรับแสง ถ้ามีการระบุค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์โดยใช้รายการ ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ในเมนูตั้งค่า (0 เลนส์ชนิดไม่มี CPU) ขณะใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU ค่ารูรับแสงปัจจุบันจะแสดงขึ้นในช่องมองภาพและแผงควบคุมโดยจะปัดเศษเป็นค่าสต็อปจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด ถ้าไม่มีการระบุค่า หน้าจอรูรับแสงจะแสดงเฉพาะจำนวนสต็อป (F, โดยค่ารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเป็น FA) และจะต้องอ่านค่ารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์

M: ปรับเอง

ในโหมดการถ่ายภาพด้วยตนเอง ท่านต้องควบคุมทั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง ขณะที่ระบบวัดแสงเปิดอยู่ ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอร์ที่ต้องการ และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อตั้งค่ารูรับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอร์เป็น “p” หรือเป็นค่าระหว่าง 30 วินาที ถึง 1/8000 วินาที หรือสามารถเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ได้โดยไม่จำกัดเวลาเพื่อการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (A หรือ %, 0 การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (โหมด M เท่านั้น)) สามารถตั้งค่ารูรับแสงระหว่างค่าต่ำสุดไปจนถึงค่าสูงสุดของเลนส์ได้ ใช้สัญลักษณ์แสดงค่าแสงเพื่อตรวจสอบค่าแสง

รูรับแสง

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

ความไวชัตเตอร์

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

สามารถล็อคความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสงให้อยู่ตามค่าที่เลือกไว้ได้ (0 การล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง)

เลนส์ AF Micro NIKKOR

หากใช้ระบบวัดแสงภายนอก จะต้องพิจารณาอัตราส่วนค่าแสงก็ต่อเมื่อใช้วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพื่อตั้งค่ารูรับแสง

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

สัญลักษณ์แสดงค่าแสงบนช่องมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงว่าภาพมีแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปเมื่อใช้การตั้งค่าในขณะนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b2 (ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง, 0 ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง) ปริมาณการได้รับแสงมากหรือน้อยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV, 1/2 EV หรือ 1 EV ถ้าค่าแสงเกินขีดจำกัดของระบบวัดแสง หน้าจอจะกะพริบ

  การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b2 ตั้งค่าเป็น 1/3 สต็อป
ค่าแสงที่ดีที่สุด เปิดรับแสงน้อยเกินไปราว 1/3 EV เปิดรับแสงมากเกินไปเกิน 3 EV
แผงควบคุม
ช่องมองภาพ

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกลับด้านสัญลักษณ์แสดงค่าแสงเพื่อให้ค่าลบแสดงอยู่ทางด้านขวา ส่วนค่าบวกแสดงอยู่ทางด้านซ้าย โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f7 (แสดงค่ากลับด้าน, 0 แสดงค่ากลับด้าน)