ระหว่างการเลื่อนโฟกัส กล้องจะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพที่สามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ในภายหลังและถูกนำมารวมกันโดยใช้ซอฟต์แวร์การรวมโฟกัสหลายภาพของบริษัทอื่น

ก่อนการถ่ายภาพ

ใช้เลนส์ AF-S หรือ AF-P หลังจากการติดตั้งเลนส์ที่เหมาะสม ให้หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF และเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์อื่นที่ไม่ใช่ E เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้คุณเลือกโหมดการถ่ายภาพของ A หรือ M เพื่อให้รูรับแสงไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการถ่ายภาพ ปรับรูรับแสงลงสองหรือสามสต็อปจากค่าสูงสุด และปิดใช้งานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติเพื่อไม่ให้ค่าความไวแสง (ISO) เปลี่ยนไปในขณะที่กำลังถ่ายภาพ หลังจากปรับการตั้งค่า ถ่ายภาพทดสอบแล้วดูผลที่ได้ในจอภาพ เมื่อปรับการตั้งค่าตามที่ท่านพอใจแล้ว ให้ปิดตัวเปิดปิดช่องมองภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้มีแสงเข้ามาทางช่องมองภาพซึ่งส่งผลต่อการถ่ายภาพและค่าแสง

ขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องและปิดระบบลดการสั่นไหวของเลนส์ (VR) ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องก่อนเริ่มถ่ายภาพ เพื่อไม่ให้การถ่ายภาพถูกขัดจังหวะ ท่านจะต้องชาร์จแบตเตอรี่กล้องจนเต็ม หากไม่แน่ใจ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน หรือใช้อะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)

การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

 1. เลือก ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

  ไฮไลท์ ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ในเมนูถ่ายภาพแล้วกด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกการเลื่อนโฟกัส

 2. ปรับการตั้งค่าการเลื่อนโฟกัส

  ปรับการตั้งค่าการเลื่อนโฟกัสตามที่อธิบายด้านล่าง

  • การเลือกจำนวนภาพ:

   ไฮไลท์ ภาพที่ถ่ายไป แล้วกด 2

   เลือกจำนวนภาพ (สูงสุด 300) แล้วกด J

   ขอแนะนำให้ถ่ายภาพมากกว่าที่คุณคิดว่าคุณต้องการและลดจำนวนภาพเหล่านั้นลงขณะการรวมโฟกัสหลายภาพ อาจจำเป็นต้องใช้ภาพถ่ายมากกว่า 100 ภาพสำหรับแมลงหรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ ในขณะที่จำเป็นต้องใช้เพียงไม่กี่ภาพในการถ่ายภาพทิวทัศน์จากด้านหน้าไปด้านหลังด้วยเลนส์มุมกว้าง

  • การเลือกปริมาณระยะโฟกัสที่จะเปลี่ยนในการถ่ายแต่ละครั้ง:

   ไฮไลท์ ระดับการเลื่อนโฟกัสแต่ละขั้น แล้วกด 2

   กด 4 เพื่อลดระดับการเลื่อนโฟกัสแต่ละขั้น และกด 2 เพื่อเพิ่มระดับ กด J เพื่อดำเนินการ

   แนะนำให้ใช้ค่า 5 หรือน้อยกว่า เนื่องจากการตั้งค่าที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงที่บางพื้นที่อาจไม่อยู่ในโฟกัสเมื่อถ่ายภาพซ้อนกัน ลองทำการทดลองด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกันก่อนการถ่าย

   ถ่ายระยะใกล้

   เนื่องจากความลึกของโฟกัสจะลดลงที่ระยะโฟกัสสั้น ขอแนะนำให้ท่านเลือกระดับขั้นการเลื่อนโฟกัสให้น้อยลงและเพิ่มจำนวนภาพที่ถ่ายเมื่อจะถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ใกล้กับกล้อง

  • การเลือกช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ:

   ไฮไลท์ ช่วงเวลาห่างจากภาพถัดไปแล้วกด 2

   เลือกจำนวนของวินาทีระหว่างภาพแล้วกด J

   เลือก 00 เพื่อถ่ายภาพที่ประมาณ 5 ภาพต่อวินาที (โหมดลั่นชัตเตอร์ S, Cl, Ch และ Mup) หรือ 3 ภาพต่อวินาที (โหมดลั่นชัตเตอร์ Q และ Qc) แนะนำให้ตั้งค่า 00 เมื่อถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช; เพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้องเมื่อใช้แฟลช ให้เลือกช่วงเวลาที่ยาวเพียงพอต่อการชาร์จแฟลชด้วย

  • การเปิดหรือปิดใช้งานการถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง:

   ไฮไลท์ ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

   การเลือก เปิด ทำให้กล้องสามารถปรับค่าแสงให้เข้ากับภาพที่ถ่ายก่อนหน้าในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ M (โปรดทราบว่าการปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากันจะมีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปิดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเท่านั้น) ความสว่างของวัตถุที่เปลี่ยนไปอย่างมากระหว่างการถ่ายภาพอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดของค่าแสง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ อาจจำเป็นที่จะต้องลดช่วงเวลาห่างระหว่างภาพให้สั้นลง ขอแนะนำให้ ปิด หากแสงและเงื่อนไขอื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการถ่ายภาพ เปิด เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์และสิ่งที่คล้ายกันภายใต้แสงที่หลากหลาย

  • การเปิดหรือปิดใช้การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง:

   ไฮไลท์ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

   เลือก เปิด เพื่อปิดเสียงชัตเตอร์ระหว่างการถ่ายภาพ

  • เลือกตัวเลือกโฟลเดอร์เริ่มต้น:

   ไฮไลท์ โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือกและกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก กด J เพื่อดำเนินการ

   เลือก โฟลเดอร์ใหม่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับภาพใหม่แต่ละชุด รีเซ็ตหมายเลขไฟล์ เพื่อรีเซ็ตหมายเลขไฟล์เป็น 0001 ทุกครั้งที่มีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

 3. เริ่มต้นถ่ายภาพ

  ไฮไลท์ เริ่ม แล้วกด J กล้องจะเริ่มถ่ายภาพหลังจากนั้นประมาณ 3 วินาที ซึ่งกล้องจะถ่ายภาพตามช่วงเวลาที่เลือกไว้ โดยเริ่มจากระยะโฟกัสที่เลือกไว้ตอนเริ่มถ่ายภาพและจะดำเนินการต่อไปจนถึงค่าอนันต์ตามระยะของระดับขั้นการเลื่อนโฟกัสของแต่ละภาพ การถ่ายภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อถ่ายภาพได้ถึงจำนวนภาพถ่ายที่เลือกไว้ หรือเมื่อโฟกัสถึงระยะอนันต์ หากต้องการสิ้นสุดการถ่ายภาพก่อนจะถ่ายภาพครบตามจำนวน ให้เลือก ปิด สำหรับ ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ในเมนูถ่ายภาพหรือกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หรือกดปุ่ม J ระหว่างภาพ

ขณะถ่ายภาพ

ขณะถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส สัญลักษณ์ Q บนแผงควบคุมจะกะพริบ การแสดงผลความไวชัตเตอร์จะแสดงจำนวนภาพที่เหลือทันทีก่อนที่จะถ่ายภาพถัดไป ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนด์บาย, 0 ตั้งเวลาสแตนด์บาย) ฟังก์ชั่นตั้งเวลาสแตนด์บายจะไม่สิ้นสุดลงในขณะถ่ายภาพ

สามารถปรับการตั้งค่า, เมนูที่ใช้ และภาพที่แสดงได้ในขณะที่การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัสทำงานอยู่ จอภาพจะปิดโดยอัตโนมัติประมาณสี่วินาทีก่อนการถ่ายภาพแต่ละภาพ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องขณะที่การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัสทำงานอยู่จะทำให้การถ่ายภาพหยุดลงได้

การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

หากคุณใช้แฟลช โปรดเลือกช่วงเวลาห่างให้นานกว่าเวลาที่จำเป็นสำหรับชาร์จแฟลช หากช่วงเวลาห่างสั้นเกินไป แฟลชอาจยิงด้วยกำลังน้อยกว่าที่ต้องใช้สำหรับการรับแสงเต็มส่วน การเลื่อนโฟกัสใช้ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส์ AF-S หรือ AF-P เท่านั้นและไม่สามารถใช้งานได้เมื่อไม่ได้ตั้งนาฬิกาของกล้องหรือไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ โดยจะใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่ได้ เช่น ไลฟ์วิว (0 การถ่ายภาพไลฟ์วิว), การบันทึกภาพยนตร์ (0 การบันทึกภาพยนตร์), ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา, การถ่ายคร่อม, ตั้งเวลาถ่าย (0 โหมดตั้งเวลาถ่าย (E)), การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (การถ่ายภาพแบบเปิดชัตเตอร์ค้างหรือเวลา; 0 การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (โหมด M เท่านั้น)), HDR (High Dynamic Range), การถ่ายภาพซ้อนและการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา โปรดทราบว่า เนื่องจากความไวชัตเตอร์และเวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่งอาจแตกต่างกัน จึงทำให้เวลาระหว่างจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาหนึ่งและจุดเริ่มต้นของอีกช่วงเวลาหนึ่งแตกต่างกัน ถ้าไม่สามารถถ่ายภาพได้ด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน (เช่น หากตั้งความไวชัตเตอร์เป็น A หรือ %) คำเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

การเลือก เปิด สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง จะปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง ได้แก่: