หากต้องการใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

ตัวเลือกโหมดโฟกัส

กล้องจะโฟกัสโดยใช้จุดโฟกัส 153 จุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ 55 จุด ที่แสดงโดย r ในภาพ (0 การเลือกจุดโฟกัส)

จุดโฟกัสที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้

เซ็นเซอร์กากบาท

จุดโฟกัสเซ็นเซอร์กากบาทที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันตามเลนส์ที่ใช้

เลนส์ เซ็นเซอร์กากบาท (จุดโฟกัสเซ็นเซอร์กากบาทที่ไฮไลท์ด้วยสีเทา 2)
เลนส์ AF-S และ AF-P นอกเหนือจากรายการด้านล่าง ที่มีค่าแสงสูงสุด f/4 หรือเร็วกว่า 1

เซ็นเซอร์กากบาท 99 จุด

 • AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
 • AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
 • AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
 • AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
 • AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED

เซ็นเซอร์กากบาท 63 จุด

 • AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
 • AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
 • AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
 • AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
 • เลนส์ AF-S และ AF-P ที่มีค่าแสงสูงสุดช้ากว่า f/4 1
 • เลนส์ที่ไม่ใช่ AF-S, เลนส์ที่ไม่ใช่ AF-P

เซ็นเซอร์กากบาท 45 จุด

ที่การซูมสูงสุด ในกรณีของเลนส์ซูม

จุดโฟกัสอื่นๆ ใช้ไลน์เซ็นเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับเส้นในแนวนอน

เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF-S/AF-I และจุดโฟกัสที่ใช้ได้

เมื่อติดเทเลคอนเวอร์เตอร์ AF-S หรือ AF-I แล้ว สามารถใช้จุดโฟกัสที่แสดงในภาพสำหรับโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดทราบว่าค่าแสงรวมกันสูงสุดที่ช้ากว่า f/5.6 จะทำให้กล้องไม่สามารถโฟกัสวัตถุที่มีความมืดหรือคอนทราสต์ต่ำ)

เทเลคอนเวอร์เตอร์ รูรับแสงของเลนส์สูงสุด 1 จุดโฟกัสที่ใช้งานได้ (จุดโฟกัสเซ็นเซอร์กากบาทถูกไฮไลท์ด้วยสีเทา 2)

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

จุดโฟกัส 153 จุด (เลือกได้ 55) พร้อมกับเซ็นเซอร์กากบาท 99 จุด

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2.8

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2.8

จุดโฟกัส 153 จุด (เลือกได้ 55) พร้อมกับเซ็นเซอร์กากบาท 45 จุด

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4
TC-17E II f/4

จุดโฟกัส 37 จุด (เลือกได้ 17) พร้อมกับเซ็นเซอร์กากบาท 25 จุด

TC-800-1.25E ED f/5.6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III f/4

จุดโฟกัส 15 จุด (เลือกได้ 9) พร้อมกับเซ็นเซอร์กากบาท 5 จุด

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5.6

ที่การซูมสูงสุด ในกรณีของเลนส์ซูม

จุดโฟกัสอื่นๆ จะใช้ไลน์เซ็นเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับเส้นแนวนอน แต่โปรดทราบว่าหากมีเฉพาะเซ็นเซอร์กากบาท 5 จุด เฉพาะที่แสดงด้วย ■ เท่านั้นที่จะตรวจจับเส้นแนวตั้ง

โฟกัสอัตโนมัติจะใช้ไม่ได้เมื่อใช้เทเลคอนเวอร์เตอร์กับเลนส์ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ

เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติดังต่อไปนี้:

สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติได้โดยกดปุ่มโหมด AF และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งการตั้งค่าที่ต้องการปรากฏขึ้นในช่องมองภาพและแผงควบคุม

ปุ่มโหมด AF

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

แผงควบคุม

ช่องมองภาพ

ปุ่ม AF-ON

สำหรับการโฟกัสภาพจากกล้อง การกดปุ่ม AF-ON จะได้ผลแบบเดียวกับการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ปุ่ม AF-ON

โฟกัสติดตามวัตถุล่วงหน้า

ในโหมด AF-C กล้องจะเริ่มการโฟกัสติดตามวัตถุล่วงหน้าถ้าวัตถุเคลื่อนเข้าหาหรือเคลื่อนออกจากกล้องขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หรือเมื่อกดปุ่ม AF-ON ซึ่งจะช่วยให้กล้องสามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาว่าวัตถุจะอยู่ตรงจุดใดเมื่อลั่นชัตเตอร์

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • การใช้เน้นโฟกัสใน AF ต่อเนื่อง โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-C, 0 เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-C)
 • การใช้เน้นการลั่นชัตเตอร์ใน AF ทีละภาพ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-S, 0 เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-S)
 • การป้องกันไม่ให้กล้องโฟกัสภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a8 (เปิดใช้ AF, 0 เปิดใช้ AF)
 • การเลือกโหมดโฟกัสที่มีข้อจำกัดไปยัง AF-S หรือ AF-C โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a10 (บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ, 0 บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ)
 • การใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกโหมดโฟกัส โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f4 (แป้นหมุนเลือกคำสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 แป้นหมุนเลือกคำสั่ง)
 • ตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้ได้ในไลฟ์วิวหรือขณะบันทึกภาพยนตร์ โปรดดู “โฟกัสอัตโนมัติ” (0 โฟกัสอัตโนมัติ)

โหมดพื้นที่ AF

เลือกวิธีเลือกจุดโฟกัสสำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ

 • AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัส; กล้องจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกเท่านั้น ใช้กับวัตถุที่อยู่นิ่งกับที่
 • AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส: เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF-C กล้องจะโฟกัสโดยอาศัยข้อมูลจากจุดโฟกัสที่อยู่รอบๆ ถ้าวัตถุเคลื่อนออกจากจุดที่เลือกเป็นเวลาสั้นๆ จำนวนจุดโฟกัสจะแตกต่างกันตามโหมดที่เลือก:

  • AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 9 หรือ 25 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองค์ประกอบภาพหรือเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาได้ (เช่น นักวิ่งหรือรถแข่งที่กำลังแข่งขัน)
  • AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 72 จุด: เลือกเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้ (เช่น นักกีฬาฟุตบอล)
  • AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 153 จุด: เลือกเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่สามารถจัดองค์ประกอบภาพผ่านช่องมองภาพได้อย่างง่ายดาย (เช่น นก)
 • การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ: เลือกจุดโฟกัส ในโหมดโฟกัส AF-C กล้องจะติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสที่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหม่ตามที่จำเป็น ใช้เพื่อจัดองค์ประกอบภาพอย่างรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง (เช่น นักกีฬาเทนนิส) ถ้าวัตถุเคลื่อนออกจากช่องมองภาพ ให้ยกนิ้วออกจากปุ่มกดชัตเตอร์แล้วจัดองค์ประกอบภาพใหม่โดยให้วัตถุอยู่ในจุดโฟกัสที่เลือก

 • AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเป็นกลุ่ม: กล้องจะโฟกัสโดยใช้กลุ่มจุดโฟกัสที่ผู้ใช้เลือก เพื่อลดความเสี่ยงของกล้องในการโฟกัสที่พื้นหลังแทนที่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสำหรับวัตถุที่ยากในการถ่ายภาพโดยใช้จุดโฟกัสเดี่ยว หากกล้องจับภาพใบหน้าได้ในโหมดโฟกัส AF-S กล้องจะเน้นไปที่วัตถุภาพบุคคล

AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ: กล้องจะตรวจหาวัตถุโดยอัตโนมัติ แล้วเลือกจุดโฟกัส หากตรวจพบใบหน้า กล้องจะเน้นที่ภาพบุคคล จุดโฟกัสที่ใช้จะถูกไฮไลท์เป็นเวลาสั้นๆ หลังจากกล้องโฟกัสภาพแล้ว; ในโหมด AF-C จุดโฟกัสหลักจะปรากฏหลังจากปิดจุดโฟกัสอื่นๆ ไปแล้ว

โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกได้โดยกดปุ่มโหมด AF และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกระทั่งการตั้งค่าที่ต้องการปรากฏขึ้นในช่องมองภาพและแผงควบคุม

ปุ่มโหมด AF

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

แผงควบคุม

ช่องมองภาพ

การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกล้อง ด้วยเหตุนี้ การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการเมื่อวัตถุมีสีที่คล้ายกับสีพื้นหลังหรือครอบครองพื้นที่เป็นสัดส่วนเล็กๆ ของกรอบภาพ

โหมดพื้นที่ AF

โหมดพื้นที่ AF จะแสดงในแผงควบคุมและช่องมองภาพ

โหมดพื้นที่ AF แผงควบคุม ช่องมองภาพ จอแสดงผลจุดโฟกัสช่องมองภาพ
AF จุดเดียว
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 9 จุด *
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 25 จุด *
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 72 จุด *
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 153 จุด *
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเป็นกลุ่ม
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

กล้องจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสที่ใช้อยู่เท่านั้นในช่องมองภาพ จุดโฟกัสที่เหลือจะให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการโฟกัส

เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF-S/AF-I

หากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสำหรับโหมดพื้นที่ AF เมื่อใช้เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF-S/AF-I กล้องจะเลือก AF จุดเดียวโดยอัตโนมัติที่ค่ารูรับแสงที่ช้ากว่า f/5.6

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • วิธีการปรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะห่างของวัตถุ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a3 (ติดตามระยะโฟกัสพร้อมล็อค, 0 ติดตามระยะโฟกัสพร้อมล็อค)
 • การเลือกว่าจะให้กล้องตรวจจับและโฟกัสที่ใบหน้าหรือไม่เมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติสำหรับโหมดพื้นที่ AF โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a4 (ระบบหาใบหน้าแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, 0 ระบบหาใบหน้าแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ)
 • การเลือกพื้นที่ที่ติดตามโดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ สำหรับโหมดพื้นที่ AF โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a5 (พื้นที่สำหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, 0 พื้นที่สำหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ)
 • การเลือกจุดโฟกัสและ/หรือโหมดพื้นที่ AF ต่างๆ ตามภาพแนวตั้งและแนวนอน โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมุนกล้อง, 0 บันทึกตามการหมุนกล้อง)
 • การจำกัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a9 (จำกัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF, 0 จำกัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF)
 • การเลือกวิธีแสดงจุดโฟกัส โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a12 (ตัวเลือกจุดโฟกัส, 0 ตัวเลือกจุดโฟกัส)
 • การใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดพื้นที่ AF โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f4 (แป้นหมุนเลือกคำสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 แป้นหมุนเลือกคำสั่ง)
 • ตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้ได้ในไลฟ์วิวหรือขณะบันทึกภาพยนตร์ โปรดดู “การเลือกโหมดพื้นที่ AF” (0 การเลือกโหมดพื้นที่ AF)

การเลือกจุดโฟกัส

กล้องจะโฟกัสโดยใช้จุดโฟกัส 153 จุด ซึ่งสามารถเลือกด้วยตนเองได้ 55 จุดที่แสดงในภาพ ทำให้สามารถจัดองค์ประกอบรูปถ่ายกับวัตถุหลักไว้ในเฟรมได้เกือบทุกตำแหน่ง ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกจุดโฟกัส (ใน AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเป็นกลุ่ม ท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกกลุ่มของจุดโฟกัส)

 1. หมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปที่ I

  จะทำให้สามารถใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสได้

  ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส

 2. เลือกจุดโฟกัส

  ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสในช่องมองภาพขณะที่ระบบวัดแสงเปิดอยู่

  จุดโฟกัสกึ่งกลางสามารถเลือกได้โดยกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง

  สามารถหมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยังตำแหน่งล็อค (L) หลังจากเลือกเสร็จแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้จุดโฟกัสที่เลือกเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มเลือกคำสั่ง

ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย

ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยสามารถใช้แทนปุ่มเลือกคำสั่งในการเลือกจุดโฟกัส โฟกัสและรูรับแสงจะถูกล็อคขณะที่กดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง (0 การล็อคโฟกัส, การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)) ให้ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตามที่แสดง; การกดด้านข้างอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ระวังเล็บหรือนิ้วมือเข้าตาขณะใช้ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย

ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย

AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

จุดโฟกัสสำหรับ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลได้

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • การเลือกจำนวนจุดโฟกัสที่สามารถเลือกได้โดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a6 (จำนวนจุดโฟกัส, 0 จำนวนจุดโฟกัส)
 • การเลือกจุดโฟกัสและ/หรือโหมดพื้นที่ AF ตามภาพแนวตั้งและแนวนอน โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมุนกล้อง, 0 บันทึกตามการหมุนกล้อง)
 • การตั้งค่าการเลือกจุดโฟกัสเป็น “วนรอบ” โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a11 (จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 จุดโฟกัสแบบวนรอบ)
 • การเลือกเวลาที่จะให้จุดโฟกัสติดสว่างขึ้น โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a12 (ตัวเลือกจุดโฟกัส, 0 ตัวเลือกจุดโฟกัส)
 • การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของปุ่มเลือกคำสั่งย่อย โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย (0 กำหนดการควบคุมเอง) และ ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง (0 กำหนดการควบคุมเอง)
 • การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (ปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง, 0 ปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง)

การล็อคโฟกัส

สามารถใช้การล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองค์ประกอบภาพหลังจากโฟกัสแล้ว ทำให้สามารถโฟกัสวัตถุที่จะไม่อยู่ที่จุดโฟกัสเมื่อลงมือถ่ายจริง ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัสด้วยโฟกัสอัตโนมัติ (0 การใช้โฟกัสอัตโนมัติให้ได้ผลดี) ท่านสามารถใช้การล็อคโฟกัสเพื่อจัดองค์ประกอบภาพถ่ายได้ใหม่หลังจากการโฟกัสวัตถุอื่นที่อยู่ในระยะห่างเท่ากันกับวัตถุเดิมของท่าน การล็อคโฟกัสจะให้ผลดีที่สุดเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF (0 โหมดพื้นที่ AF)

 1. โฟกัส

  วางตำแหน่งวัตถุไว้ในจุดโฟกัสที่เลือก แล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มโฟกัส ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นในช่องมองภาพ

 2. ล็อคโฟกัส

  โหมดโฟกัส AF-C (0 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ): กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ () จากนั้นกดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง () เพื่อล็อคทั้งโฟกัสและค่าแสง (สัญลักษณ์ AE-L จะปรากฏในช่องมองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยู่ในขณะกดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง แม้ว่าต่อมาท่านจะปล่อยนิ้วออกจากปุ่มกดชัตเตอร์แล้วก็ตาม

  ปุ่มกดชัตเตอร์

  ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย

  โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นและจะยังล็อคอยู่จนกว่าท่านจะยกนิ้วออกจากปุ่มกดชัตเตอร์ และยังสามารถล็อคโฟกัสได้โดยกดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง (ดูข้างต้น)

 3. การจัดวางองค์ประกอบภาพใหม่แล้วถ่ายภาพ

  โฟกัสจะยังคงล็อคอยู่ระหว่างการถ่ายภาพแต่ละภาพถ้าท่านยังกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วค้างไว้ (AF-S) หรือกดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลางค้างไว้ ซึ่งทำให้สามารถถ่ายภาพหลายภาพต่อเนื่องกันโดยใช้การตั้งค่าโฟกัสเดียวกัน

อย่าเปลี่ยนระยะห่างระหว่างกล้องและวัตถุที่ต้องการถ่ายขณะใช้การล็อคโฟกัส ถ้าเป้าหมายที่ต้องการถ่ายเคลื่อนที่ไป ให้โฟกัสใหม่อีกครั้งที่ระยะห่างใหม่

การล็อคโฟกัสด้วยปุ่ม AF-ON

ระหว่างการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ จะสามารถล็อคโฟกัสได้โดยใช้ปุ่ม AF-ON แทนปุ่มกดชัตเตอร์ (0 ปุ่ม AF-ON) ถ้าเลือก AF-ON เท่านั้น สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a8 (เปิดใช้ AF, 0 เปิดใช้ AF) กล้องจะไม่โฟกัสเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง; แต่กล้องจะโฟกัสเมื่อกดปุ่ม AF-ON แทน ซึ่งโฟกัสจะล็อคและจะยังคงล็อคอยู่จนกว่าจะกดปุ่ม AF-ON อีกครั้ง

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อล็อคค่าแสง โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์, 0 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์)

การใช้โฟกัสอัตโนมัติให้ได้ผลดี

โฟกัสอัตโนมัติจะทำงานได้ไม่ดีในสภาวะต่างๆ ที่แสดงด้านล่าง ปุ่มกดชัตเตอร์อาจไม่ทำงานถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัสได้ในสภาวะต่อไปนี้ หรือสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นและกล้องอาจส่งเสียงเตือน ทำให้สามารถลั่นชัตเตอร์ได้แม้ว่าวัตถุจะไม่อยู่ในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหล่านี้ ให้ใช้แมนวลโฟกัส (0 แมนวลโฟกัส) หรือใช้การล็อคโฟกัส (0 การล็อคโฟกัส) เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นที่อยู่ในระยะเดียวกัน จากนั้นจัดองค์ประกอบภาพใหม่

ระหว่างวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสต์น้อยมากหรือไม่มีเลย

ตัวอย่าง: วัตถุที่ต้องการถ่ายมีสีเดียวกันกับพื้นหลัง

จุดโฟกัสมีวัตถุอยู่ในระยะห่างต่างๆ กันจากตัวกล้อง

ตัวอย่าง: วัตถุอยู่ในกรง

วัตถุที่ต้องการถ่ายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ำเสมอข่มอยู่

ตัวอย่าง: มู่ลี่หรือบานหน้าต่างที่เรียงติดกันเป็นแถวบนตึกสูง

จุดโฟกัสมีพื้นที่ที่มีความสว่างซึ่งมีคอนทราสต์สูง

ตัวอย่าง: วัตถุอยู่ในร่มเงาครึ่งหนึ่ง

วัตถุพื้นหลังดูมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ

ตัวอย่าง: ตึกอยู่ในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ

วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เป็นจำนวนมาก

ตัวอย่าง: ทุ่งดอกไม้หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กหรือมีความสว่างอยู่ในโทนเดียว