ตัวเลือกการถ่ายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งค่าสามารถเข้าถึงได้จากเมนูกล้อง หากต้องการดูเมนู ให้กดปุ่ม G

ปุ่ม G

1 แท็บ
2

ตัวเลือกเมนู

ตัวเลือกในเมนูปัจจุบัน

3 การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงด้วยสัญลักษณ์
4 ตัวเลื่อนแสดงตำแหน่งในเมนูปัจจุบัน
5 สัญลักษณ์แสดงวิธีใช้ (0 สัญลักษณ์ d (วิธีใช้))

แท็บ

เลือกจากเมนูดังต่อไปนี้:

การใช้งานเมนูกล้อง

ปุ่มควบคุมเมนู

ท่านสามารถค้นหาเมนูต่างๆ ผ่านทางหน้าจอสัมผัสหรือใช้ปุ่มเลือกคำสั่งและปุ่ม J

ปุ่มเลือกคำสั่ง

 • 1: เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น
 • 3: เลื่อนเคอร์เซอร์ลง
 • 4: ยกเลิกและกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
 • 2: เลือกรายการที่ไฮไลท์หรือแสดงเมนูย่อย
 • กึ่งกลาง: เลือกรายการที่ไฮไลท์

เลือกรายการที่ไฮไลท์

ปุ่ม J

สัญลักษณ์ d (วิธีใช้)

ถ้าสัญลักษณ์ d แสดงที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ ท่านสามารถแสดงวิธีใช้ของตัวเลือกหรือเมนูที่เลือกไว้ในปัจจุบันได้โดยการกดปุ่ม L (Z/Q) กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนหน้าจอ กดปุ่ม L (Z/Q) อีกครั้งเพื่อกลับสู่เมนู

ปุ่ม L (Z/Q)

การค้นหาเมนู

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาเมนูต่างๆ

 1. แสดงเมนู

  กดปุ่ม G เพื่อแสดงเมนู

  ปุ่ม G

 2. ไฮไลท์สัญลักษณ์สำหรับเมนูปัจจุบัน

  กด 4 เพื่อไฮไลท์สัญลักษณ์สำหรับเมนูปัจจุบัน

 3. เลือกเมนู

  กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ

 4. วางตำแหน่งเคอร์เซอร์ไว้ในเมนูที่เลือก

  กด 2 เพื่อวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ไว้ในเมนูที่เลือก

 5. ไฮไลท์รายการเมนู

  กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการเมนู

 6. แสดงตัวเลือก

  กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับรายการเมนูที่เลือกไว้

 7. ไฮไลท์ตัวเลือก

  กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์ตัวเลือก

 8. เลือกรายการที่ไฮไลท์

  กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท์ หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่เลือกรายการใดๆ ให้กดปุ่ม G

  ปุ่ม J

โปรดจดจำสิ่งต่อไปนี้:

 • รายการเมนูที่แสดงด้วยสีเทาคือรายการที่ไม่สามารถเลือกได้ในขณะนั้น
 • แม้โดยทั่วไป การกด 2 หรือการกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลางจะให้ผลเช่นเดียวกับการกด J แต่ในบางรายการจะสามารถทำการเลือกได้โดยกด J เท่านั้น
 • หากต้องการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

การใช้หน้าจอสัมผัส

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถค้นหาเมนูต่างๆ ได้โดยการใช้งานหน้าจอสัมผัสดังต่อไปนี้


เลื่อน

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนหน้าจอ


เลือกเมนู

แตะสัญลักษณ์เมนูเพื่อเลือกเมนู


เลือกตัวเลือก/ปรับการตั้งค่า

แตะรายการเมนูเพื่อแสดงตัวเลือก และแตะสัญลักษณ์ หรือตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยน ถ้าต้องการออกโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า ให้แตะ Z