ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเลือกภาพสำหรับอัปโหลดไปยังสมาร์ทดีไวซ์ ไม่สามารถเลือกภาพยนตร์สำหรับอัปโหลดได้; ภาพจะถูกอัปโหลดที่ขนาด 2 เมกะพิกเซล

การเลือกภาพทีละภาพ

 1. เลือกภาพ

  แสดงภาพถ่ายหรือไฮไลท์ภาพในรายการภาพขนาดย่อในการแสดงภาพขนาดย่อ

 2. แสดงตัวเลือกแสดงภาพ

  กดปุ่ม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

  ปุ่ม i

 3. เลือก เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์

  ไฮไลท์ เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ แล้วกด J ภาพที่เลือกสำหรับอัปโหลดจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ W; หากต้องการไม่เลือก ให้แสดง หรือไฮไลท์ภาพ แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3

การเลือกภาพหลายภาพ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ

 1. เลือก เลือกภาพ

  ในเมนูการแสดงภาพ ให้เลือก เลือกเพื่อส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ จากนั้นไฮไลท์ เลือกภาพ แล้วกด 2

 2. เลือกภาพ

  ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ภาพแล้วกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรือไม่เลือก (หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์ไว้แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X) ภาพที่เลือกไว้จะมีสัญลักษณ์ W กำกับไว้

 3. กด J

  กด J เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

ไม่เลือกทุกภาพ

หากต้องการไม่เลือกทุกภาพ เลือกเพื่อส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ ในเมนูแสดงภาพ ให้ไฮไลท์ ไม่เลือกเลย แล้วกด J ข้อความยืนยันจะปรากฏบนหน้าจอ; ไฮไลท์ ใช่ แล้วกด J เพื่อนำเครื่องหมายอัปโหลดออกจากภาพทุกภาพในการ์ดหน่วยความจำ