เลือกความไวชัตเตอร์ต่อไปนี้เพื่อเปิดรับแสงเป็นเวลานานในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ

 • Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) (A): การเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงค้างไว้ โปรดใช้ขาตั้งหรือใช้รีโมตคอนโทรลไร้สาย หรือสายลั่นชัตเตอร์ (0 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพพร่ามัว
 • Time (เวลา) (%): เริ่มถ่ายภาพโดยใช้ปุ่มกดชัตเตอร์ของกล้อง, สายลั่นชัตเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม หรือรีโมตคอนโทรลไร้สาย ชัตเตอร์จะเปิดค้างอยู่จนกว่าจะกดปุ่มเป็นครั้งที่สอง

ความไวชัตเตอร์: A (เปิดรับแสง 35 วินาที)
รูรับแสง: f/25

 1. เตรียมกล้องให้พร้อม

  ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องหรือวางบนพื้นที่มั่นคงและได้ระดับ

  การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน

  ปิดตัวเปิดปิดช่องมองภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพได้รับผลกระทบจากแสงที่เข้ามาทางช่องมองภาพ (0 ปิดตัวเปิดปิดช่องมองภาพ) Nikon ขอแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว หรืออะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอร์เปิดค้างไว้ โปรดทราบว่าอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสว่าง, จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝ้า) จากการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน สามารถลดจุดสว่างและฝ้าโดยเลือก เปิด สำหรับ ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ในเมนูถ่ายภาพ (0 ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน)

 2. เลือกโหมดการถ่ายภาพ M

  กดปุ่ม I แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่ง M แสดงในแผงควบคุม

  ปุ่ม I

  แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

 3. เลือกความไวชัตเตอร์

  ขณะที่ระบบวัดแสงเปิดอยู่ ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอร์ของการเปิดชัตเตอร์ค้าง (A) หรือเวลา (%) สัญลักษณ์แสดงค่าแสงจะไม่ปรากฏขึ้นหากเลือกการเปิดชัตเตอร์ค้าง (A) หรือเวลา (%)

  การเปิดชัตเตอร์ค้าง

  เวลา

 4. เปิดชัตเตอร์

  การเปิดชัตเตอร์ค้าง: หลังจากโฟกัส ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์บนตัวกล้องหรือกดสายลั่นชัตเตอร์หรือรีโมตคอนโทรลไร้สายอุปกรณ์เสริมลงจนสุด กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้จนกว่าจะบันทึกภาพเสร็จสมบูรณ์

  เวลา: กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด

 5. ปิดชัตเตอร์

  การเปิดชัตเตอร์ค้าง: ยกนิ้วของท่านออกจากปุ่มกดชัตเตอร์

  เวลา: กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด