รายการที่มีอาจจะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูข้อมูลล่าสุดได้ที่โบรชัวร์หรือเว็บไซต์ของเรา

ตัวล็อคสาย HDMI/USB

ในการป้องกันไม่ให้การเชื่อมต่อหลุดไปโดยไม่ตั้งใจ ให้ติดตัวล็อคกับสาย HDMI หรือกับสาย USB ที่ให้มาด้วยตามภาพ (ภาพประกอบจะแสดงสาย USB; โปรดทราบว่าตัวล็อคสายอาจไม่พอดีกับสาย HDMI ของบริษัทอื่น) เก็บจอภาพไว้ในตำแหน่งการจัดเก็บเมื่อใช้ตัวล็อคสาย

เสียบสาย HDMI ที่นี่

เสียบสาย HDMI ที่นี่

เสียบสาย HDMI ที่นี่

สาย USB

ใช้สาย HDMI และสาย USB พร้อมกัน

การต่อและการถอดฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์เสริม

เลื่อนฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์เสริม (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) เข้าไปในช่องเสียบอุปกรณ์เสริมตามที่แสดงในภาพ

หากต้องการถอดฝาครอบ ให้จับกล้องให้แน่น กดฝาครอบลงด้วยนิ้วโป้งแล้วเลื่อนออกมาตามทิศทางที่แสดงในภาพ

การต่อและการถอดกระจกช่องมองภาพที่ให้มา

หลังจากปิดตัวเปิดปิดช่องมองภาพและปลดก้านล็อค () ออกแล้ว ให้จับกระจกช่องมองภาพ DK-17F ที่ให้มาด้วยนิ้วสองนิ้วอย่างเบามือ แล้วหมุนตามภาพที่แสดง () หากต้องการประกอบใหม่ ให้หมุนกระจกช่องมองภาพไปในทิศทางตรงข้าม สามารถติดและถอดกระจกช่องมองภาพที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้ด้วยวิธีเดียวกัน

การเสียบปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC และอะแดปเตอร์ AC

ปิดการทำงานของกล้องก่อนเสียบอุปกรณ์เสริมปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC และอะแดปเตอร์ AC

 1. เตรียมกล้องให้พร้อม

  เปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ () และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC ()

 2. เสียบปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC รุ่น EP-5B

  ต้องแน่ใจว่าเสียบปลั๊กในทิศทางตามที่แสดงในภาพโดยให้ปลั๊กต่อกดก้านล็อคแบตเตอรี่สีส้มไว้ที่ด้านหนึ่ง ก้านล็อคจะล็อคปลั๊กต่อเข้าที่เมื่อเสียบปลั๊กจนสุด

 3. ปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่

  จัดสายปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC ให้ลอดผ่านช่องปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC แล้วปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่

 4. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC EH-5c/EH-5b

  เสียบสายปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับช่องต่อ AC บนอะแดปเตอร์ AC () และเสียบสายไฟเข้ากับช่องต่อ DC () สัญลักษณ์ P จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อกล้องได้รับพลังงานจากอะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC