ถ้าเลือก เปิด สำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนูถ่ายภาพ ค่าความไวแสง (ISO) จะถูกปรับโดยอัตโนมัติถ้าค่าที่ผู้ใช้เลือกนั้นไม่สามารถสร้างค่าแสงที่ดีที่สุดได้ (ค่าความไวแสง (ISO) จะถูกปรับตามความเหมาะสมเมื่อใช้แฟลช)

 1. เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

  เลือก ตั้งค่าความไวแสง (ISO) ในเมนูถ่ายภาพ ไฮไลท์ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ แล้วกด 2

 2. เลือก เปิด

  ไฮไลท์ เปิด แล้วกด J (ถ้าเลือก ปิด ค่าความไวแสง (ISO) จะคงที่ตามค่าที่ผู้ใช้เลือก)

 3. ปรับการตั้งค่า

  สามารถเลือกค่าสูงสุดสำหรับค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติได้โดยใช้ค่า ความไวแสงสูงสุด (ค่าต่ำสุดสำหรับค่าความไวแสง (ISO) จะตั้งเป็น ISO 64 โดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าหากผู้ใช้เลือกค่าความไวแสง (ISO) ที่สูงกว่าค่าที่เลือกไว้สำหรับ ความไวแสงสูงสุด กล้องจะใช้ค่าที่เลือกโดยผู้ใช้แทน) ในโหมดรูรับแสง P และ A ค่าความไวแสงจะได้รับการปรับเฉพาะเมื่อได้รับแสงไม่เพียงพอในการใช้ความไวชัตเตอร์ที่เลือกไว้สำหรับ ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด (1/4000–30 วินาที หรือ อัตโนมัติ; ในโหมด S และ M ค่าความไวแสง (ISO) จะได้รับการปรับเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอร์ที่ผู้ใช้เลือก) หากเลือก อัตโนมัติ กล้องจะเลือกค่าความไวชัตเตอร์ต่ำสุดตามทางยาวโฟกัสของเลนส์ การเลือกความไวที่เร็วเมื่อถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วจะช่วยลดความพร่ามัว กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

  หากต้องการเลือกค่าความไวแสง (ISO) สูงสุดสำหรับภาพที่ถ่ายโดยใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก ให้ใช้ ตั้งค่าความไวแสงสูงสุดด้วย M การเลือก เหมือนกับไม่ใช้แฟลช จะตั้งค่าความไวแสง (ISO) สูงสุดสำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชเป็นค่าที่เลือกปัจจุบันสำหรับ ความไวแสงสูงสุด

เมื่อเลือก เปิด ช่องมองภาพและแผงควบคุมจะแสดง ISO AUTO เมื่อค่าความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ผู้ใช้เลือก สัญลักษณ์เหล่านี้จะกะพริบและค่าที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในช่องมองภาพและแผงควบคุม

ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด

สามารถปรับความไวชัตเตอร์อัตโนมัติอย่างละเอียดได้โดยไฮไลท์ อัตโนมัติ แล้วกด 2: ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ค่าที่เร็วกว่าค่าที่เลือกโดยอัตโนมัติตามปกติกับเลนส์เทเลโฟโต้เพื่อลดความเบลอได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า อัตโนมัติ จะทำงานกับเลนส์ CPU เท่านั้น; หากใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU โดยไม่มีข้อมูลเลนส์ ความไวชัตเตอร์ต่ำสุดจะถูกจำกัดอยู่ที่ 1/30 วินาที ความไวชัตเตอร์อาจจะลดลงต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่เลือกไว้หากไม่สามารถใช้ค่าแสงที่ดีที่สุดที่ค่าความไวแสง (ISO) ที่เลือกไว้สำหรับ ความไวแสงสูงสุด

การเปิดหรือปิดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ท่านสามารถเปิดหรือปิดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติได้โดยกดปุ่ม S (Q) แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย แผงควบคุมและช่องมองภาพจะแสดงสัญลักษณ์ ISO AUTO เมื่อเปิดใช้การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ และแสดงสัญลักษณ์ ISO เมื่อปิดการใช้งาน

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

เมื่อใช้แฟลช กล้องจะตั้งความไวชัตเตอร์ต่ำสุดเป็นค่าที่เลือกไว้สำหรับ ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด เว้นแต่ว่าค่านี้จะเร็วกว่าการตั้งค่าแบบกำหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช, 0 ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช) หรือช้ากว่าการตั้งค่าแบบกำหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอร์ของแฟลช, 0 ความไวชัตเตอร์ของแฟลช) ในกรณีดังกล่าว กล้องจะเลือกใช้ค่าการตั้งค่าแบบกำหนดเอง e2 แทน โปรดทราบว่าค่าความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใช้การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติร่วมกับโหมดแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ (ใช้ได้กับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่เข้ากันได้) ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้กล้องเลือกความไวชัตเตอร์ต่ำ

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกการอ้างอิงที่ใช้เพื่อตั้งค่ารูรับแสงเมื่อใช้แฟลชกับการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e4 (ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ, 0 ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ)