ฟังก์ชั่นตั้งเวลาถ่ายสามารถใช้ลดอาการกล้องสั่นหรือใช้ถ่ายภาพตัวเองได้

 1. เลือกโหมดตั้งเวลาถ่าย

  กดปุ่มปลดล็อคแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ แล้วหมุนแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ไปที่ E

 2. จัดองค์ประกอบภาพและโฟกัสภาพ

  ใน AF ทีละภาพ (0 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ) ท่านจะถ่ายภาพได้หากสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นในช่องมองภาพ

  ปิดตัวเปิดปิดช่องมองภาพ

  เมื่อถ่ายภาพโดยไม่แนบตาไว้ที่ช่องมองภาพ ให้ปิดตัวเปิดปิดช่องมองภาพเพื่อป้องกันไม่ให้แสงที่ลอดผ่านช่องมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือส่งผลต่อค่าแสง

 3. เปิดตัวนับเวลา

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อเปิดตัวตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่ายจะเริ่มกะพริบ ก่อนการถ่ายภาพสองวินาที ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่ายจะหยุดกะพริบ ชัตเตอร์จะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถ่ายเริ่มทำงานไปแล้วประมาณสิบวินาที

หากต้องการปิดตัวตั้งเวลาถ่ายก่อนจะถ่ายภาพ ให้หมุนแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ไปที่ค่าอื่น

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • การเลือกระยะเวลาสำหรับตั้งเวลาถ่าย จำนวนภาพที่จะถ่าย และช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถ่าย; 0 ตั้งเวลาถ่าย)
 • เสียง “บิ๊บ” ที่ดังเมื่อใช้ตั้งเวลาถ่าย โปรดดู B > ตัวเลือกเสียงเตือน (0 ตัวเลือกเสียงเตือน)