ฟังก์ชั่นล็อคความไวชัตเตอร์จะมีให้เลือกใช้งานในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอร์เองและโหมดการถ่ายภาพด้วยตนเอง ส่วนฟังก์ชั่นล็อครูรับแสงจะเลือกใช้ได้ในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสงและโหมดการถ่ายภาพด้วยตนเอง ฟังก์ชั่นล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสงจะเลือกใช้ไม่ได้ในโหมดการถ่ายภาพโปรแกรมอัตโนมัติ

 1. กำหนดฟังก์ชั่นล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสงให้กับปุ่มควบคุมบนกล้อง

  กำหนด ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง ไปยังปุ่มควบคุมโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 กำหนดการควบคุมเอง)

 2. ล็อคความไวชัตเตอร์และ/หรือรูรับแสง

  ความไวชัตเตอร์ (โหมดการถ่ายภาพ S และ M): กดปุ่มควบคุมที่เลือกไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักไปจนกระทั่งสัญลักษณ์ F ปรากฏในช่องมองภาพและแผงควบคุม

  ในการปลดล็อคความไวชัตเตอร์ กดปุ่มที่เลือกไว้ แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งสัญลักษณ์ F หายไปจากส่วนแสดงผล

  รูรับแสง (โหมดการถ่ายภาพ A และ M): กดปุ่มควบคุมที่เลือกไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยไปจนกระทั่งสัญลักษณ์ F ปรากฏในช่องมองภาพและแผงควบคุม

  ในการปลดล็อครูรับแสง กดปุ่มควบคุมที่เลือกไว้ แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกระทั่งสัญลักษณ์ F หายไปจากส่วนแสดงผล

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการล็อคความไวชัตเตอร์และ/หรือรูรับแสงไว้ตามค่าที่เลือก โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f3 (ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง; 0 ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง)