ค่าตั้งจากโรงงานสำหรับตัวเลือกต่างๆ ในเมนูกล้องมีดังต่อไปนี้

ค่าเริ่มต้นของเมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
โฟลเดอร์แสดงภาพ ทั้งหมด
แสดงภาพทันทีที่ถ่าย ปิด
หลังจากลบ แสดงภาพถัดไป
หลังจากถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด แสดง ภาพสุดท้ายของชุด
หมุนภาพอัตโนมัติ เปิด
หมุนแนวตั้ง เปิด
ฉายสไลด์
ภาพนิ่งและภาพยนตร์
2 วินาที

ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
ช่องเมนูภาพถ่ายเพิ่มเติม ปิด
โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล
ND850
100
การตั้งชื่อไฟล์ DSC
เลือกช่องบรรจุการ์ดหลัก ช่องบรรจุการ์ด XQD
ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง ภาพที่เกินมา
การควบคุมแฟลช
TTL
ปิด
กลุ่มชุดแฟลช
พื้นที่ภาพ
FX (36×24)
เปิด
ปิด
คุณภาพของภาพ JPEG Normal
ขนาดภาพ
ใหญ่
ใหญ่
การบันทึก NEF (RAW)
บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ
14 บิท
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
100
ปิด
ไวต์บาลานซ์ อัตโนมัติ > AUTO0 รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุ่น)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
ตั้งค่า Picture Control อัตโนมัติ
พื้นที่สี sRGB
Active D-Lighting ปิด
ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ปิด
ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ปกติ
ควบคุมขอบมืด ปกติ
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ปิด
ลดการกะพริบ
ไม่ใช้
เปิด
ตั้งค่าการถ่ายคร่อมอัตโนมัติ การถ่ายคร่อม AE และแฟลช
การถ่ายภาพซ้อน *
ปิด
2
เฉลี่ย
เปิด
HDR (High Dynamic Range)
ปิด
อัตโนมัติ
ปกติ
การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา ปิด
ทันที
1 นาที
0001×1
ปิด
ปิด
ปิด
ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส
100
5
00
ปิด
ปิด
การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง ปิด

ขณะถ่ายภาพจะรีเซ็ตเมนูถ่ายภาพไม่ได้

ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
การตั้งชื่อไฟล์ DSC
ปลายทาง ช่องบรรจุการ์ด XQD
พื้นที่ภาพ
FX
เปิด
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1920×1080; 60p
คุณภาพภาพยนตร์ คุณภาพสูง
ประเภทไฟล์ภาพยนตร์ MOV
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
25600
ปิด
100
ไวต์บาลานซ์ เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
ตั้งค่า Picture Control เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย
Active D-Lighting ปิด
ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ปกติ
ลดการกะพริบ อัตโนมัติ
ความไวของไมโครโฟน ความไวอัตโนมัติ
ลดความไวไมโครโฟน ไม่ใช้
การตอบสนองความถี่ ช่วงกว้าง
ลดเสียงรบกวนจากลม ปิด
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์ ปิด
ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ปิด
5 วินาที
25 นาที
เปิด
ปิด
เลือกพื้นที่ภาพ FX
ตัดส่วน DX อัตโนมัติ เปิด
1920×1080; 60p
ปิด

ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
a1 เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-C การถ่าย
a2 เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-S โฟกัส
a3 ติดตามระยะโฟกัสพร้อมล็อค
3
(ปกติ)
a4 ระบบหาใบหน้าแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ ปิด
a5 พื้นที่สำหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ ปกติ
a6 จำนวนจุดโฟกัส 55 จุด
a7 บันทึกตามการหมุนกล้อง ปิด
a8 เปิดใช้ AF ชัตเตอร์/AF-ON
เปิดใช้
a10 บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ไม่บังคับ
a11 จุดโฟกัสแบบวนรอบ ไม่วน
a12 ตัวเลือกจุดโฟกัส
อัตโนมัติ
เปิด
เปิด
a13 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF เปิดใช้
b1 ระดับการเพิ่มค่าความไวแสง (ISO) 1/3 สต็อป
b2 ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง 1/3 สต็อป
b3 ระดับการชดเชยค่าแฟลช/ค่าแสง 1/3 สต็อป
b4 ชดเชยแสงอย่างง่าย ปิด
b5 วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ เปิดระบบหาใบหน้า
b6 บริเวณที่เน้นกลางภาพ ø 12 มม.
b7 ชดเชยแสงอย่างละเอียด
0
0
0
0
c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์ ปิด
c2 ตั้งเวลาสแตนด์บาย 6 วินาที
c3 ตั้งเวลาถ่าย
10 วินาที
1
0.5 วินาที
c4 หน่วงเวลาปิดจอภาพ
10 วินาที
1 นาที
10 วินาที
4 วินาที
10 นาที
d1 ความเร็วการถ่ายในโหมด CL 5 fps
d2 ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด 200
d3 การแสดงความไวแสง (ISO) แสดงจำนวนภาพที่ถ่ายได้
d4 ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน พร้อมกัน
d5 โหมดหน่วงเวลาถ่าย ปิด
d6 ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช้
d7 การเรียงหมายเลขไฟล์ เปิด
d8 สีไฮไลท์ของเส้นขอบที่เข้าโฟกัส แดง
d9 แสดงเส้นตารางในช่องมองภาพ ปิด
d10 ไฟหน้าจอ LCD ปิด
d11 ไลฟ์วิวในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง เปิด
d12 VR แบบออพติคอล เปิด
e1 ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช 1/250 วินาที
e2 ความไวชัตเตอร์ของแฟลช 1/60 วินาที
e3 การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช ทั้งภาพ
e4 ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ ตัวแบบและพื้นหลัง
e5 โมเดลลิ่งแฟลช เปิด
e6 ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ (โหมด M) แฟลช/ความเร็ว
e7 ลำดับการถ่ายคร่อม MTR > อันเดอร์ > โอเวอร์
f1 กำหนดการควบคุมเอง
ดูตัวอย่าง
ไม่มี
ไม่มี
เลือกพื้นที่ภาพ
ให้คะแนน
AF-ON
เลือกจุดโฟกัส
ล็อค AE/AF
ไม่มี
ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
ไม่มี
ล็อค AF เท่านั้น
f2 ปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง
เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
เปิด/ปิดซูม
เปิด/ปิดซูม กำลังขยายต่ำ (50%)
เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
f3 ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง
ปิด
ปิด
f4 แป้นหมุนเลือกคำสั่ง

ชดเชยแสง: U

ความไวชัตเตอร์/รูรับแสง: U

การปรับค่าแสง: ปิด

การโฟกัสอัตโนมัติ: ปิด

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย
ปิด
10 ภาพ
f5 ปุ่มเลือกคำสั่ง ไม่ใช้งาน
f6 ปล่อยปุ่มเพื่อใช้แป้นหมุน ไม่
f7 แสดงค่ากลับด้าน
f8 ตัวเลือกสำหรับปุ่มไลฟ์วิว เปิดใช้
f9 ปุ่ม D แบ็คไลท์ LCD (D)
f10 กำหนดปุ่มของ MB-D18
ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์)
ไม่มี
เหมือนกับปุ่ม AF-ON ของกล้อง
เหมือนกับปุ่มเลือกคำสั่งของกล้อง
ข้อมูลภาพถ่าย/แสดงภาพ ข้อมูล D/แสดงภาพ C
g1 กำหนดการควบคุมเอง
ใส่เครื่องหมายดัชนี
ไม่มี
ใส่เครื่องหมายดัชนี
ไม่มี
ไม่มี
ล็อค AE/AF
ไม่มี
ถ่ายภาพ
g2 ความสว่างของส่วนไฮไลท์ 248

ค่าเริ่มต้นของเมนูตั้งค่า

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
โซนเวลาและวันที่
ปิด
ปิด
ความสว่างของจอภาพ
0
0
สมดุลของสีบนจอภาพ A-B: 0, G-M: 0
การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ อัตโนมัติ
ปรับ AF อย่างละเอียด
ปิด
ทำความสะอาดเซ็นเซอร์
ทำความสะอาดเมื่อเปิดและปิด
ตัวเลือกเสียงเตือน
ปิด
2
ต่ำ
การควบคุมด้วยระบบสัมผัส
เปิดใช้
ซ้าย V ขวา
HDMI
อัตโนมัติ
ปิด
ความละเอียดของสัญญาณภาพ อัตโนมัติ
ขนาดหน้าจอของสัญญาณภาพ 100%
การแสดงผลบนหน้าจอของไลฟ์วิว เปิด
แสดงภาพสองจอ เปิด
ข้อมูลบอกตำแหน่ง
ไม่
ตั้งเวลาสแตนด์บาย เปิดใช้
ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม ใช่
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR)
เปิด
จับคู่
กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) ไม่มี
โหมดเครื่องบิน ไม่ใช้
ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) ปิด
บลูทูธ
ไม่ใช้
เปิด
ส่ง Eye-Fi เปิดใช้
แบตเตอรี่ประเภท MB-D18 LR6 (AA อัลคาไลน์)
ลำดับแบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่ MB-D18 ก่อน
ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด กดชัตเตอร์ได้