สามารถปรับการตั้งค่าในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพได้โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้ค้างไว้ ขณะที่หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง:

ไวต์บาลานซ์

กดปุ่ม U เพื่อปรับการตั้งค่าไวต์บาลานซ์ในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดไวต์บาลานซ์และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกตัวเลือกย่อยสำหรับโหมด v (อัตโนมัติ) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต์), อุณหภูมิสี (โหมด K, “เลือกอุณหภูมิสี”) หรือค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง (โหมดตั้งค่าเอง) ในโหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด K (“เลือกอุณหภูมิสี”) และตั้งค่าเอง ท่านสามารถใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อปรับค่าไวต์บาลานซ์อย่างละเอียดในแกนสีเหลืองอำพัน (A)–สีน้ำเงิน (B) และสีเขียว (G)–สีม่วงแดง (M)