ให้คะแนนภาพหรือทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นภาพในกลุ่มสำหรับลบทิ้งภายหลัง สามารถดูการให้คะแนนได้ใน NX Studio การให้คะแนนภาพจะใช้การไม่ได้กับภาพที่มีการป้องกันไว้

 1. เลือกภาพ

  แสดงภาพหรือไฮไลท์ภาพในรายการภาพขนาดย่อในการแสดงภาพขนาดย่อ

 2. แสดงตัวเลือกแสดงภาพ

  กดปุ่ม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

  ปุ่ม i

 3. เลือก ให้คะแนน

  ไฮไลท์ ให้คะแนน แล้วกด 2

 4. เลือกให้คะแนน

  กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจากการให้คะแนนภาพเป็นดาวศูนย์ถึงห้าดวง หรือเลือก d เพื่อทำเครื่องหมายภาพไว้เป็นกลุ่มสำหรับลบทิ้งภายหลัง กด J เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

ให้คะแนนรูปภาพด้วยปุ่ม Fn2

หากเลือก ให้คะแนน สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่ม Fn2 แล้ว จะสามารถให้คะแนนรูปภาพได้โดยกดปุ่ม Fn2 ค้างไว้และกด 4 หรือ 2 (0 กำหนดการควบคุมเอง)