ก่อนที่จะใส่หรือถอดแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำ ให้ตรวจสอบว่าสวิทช์เปิดปิดอยู่ในตำแหน่ง OFF (ปิด) ใส่แบตเตอรี่ในทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยให้แบตเตอรี่กดก้านล็อคแบตเตอรี่สีส้มไว้ที่ด้านหนึ่ง ก้านล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เข้าที่เมื่อใส่แบตเตอรี่ลงไปจนสุด

ก้านล็อคแบตเตอรี่

ถือการ์ดหน่วยความจำตามแนวที่แสดงในภาพ แล้วสอดเข้าไปในช่องจนคลิกเข้าที่

 • การ์ดหน่วยความจำ XQD

 • การ์ดหน่วยความจำ SD

การ์ดหน่วยความจำ

 • การ์ดหน่วยความจำอาจเกิดความร้อนหลังการใช้งาน ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง
 • ปิดกล้องทุกครั้งก่อนใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ อย่านำการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง ปิดการทำงานของกล้อง หรือนำแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหว่างการฟอร์แมต หรือในระหว่างที่มีการบันทึก ลบข้อมูล หรือคัดลอกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย หรือทำให้กล้องหรือการ์ดชำรุดเสียหายได้
 • อย่าใช้นิ้วมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะสัมผัสกับขั้วต่อการ์ด
 • อย่าหักงอ ทำตกหล่น หรือปล่อยให้มีการกระแทกอย่างรุนแรง
 • อย่าใช้แรงกดการ์ดเข้าไปในตัวกล้อง การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้การ์ดชำรุดเสียหายได้
 • อย่าให้การ์ดสัมผัสกับน้ำ ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรง
 • อย่าฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์

สวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ

การ์ดหน่วยความจำ SD จะมีสวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายโดยไม่ตั้งใจ เมื่อสวิทช์นี้อยู่ในตำแหน่ง “lock” จะไม่สามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำได้และจะไม่สามารถลบหรือบันทึกภาพถ่ายได้ (คำเตือนจะปรากฏขึ้นบนจอภาพถ้าท่านพยายามจะกดชัตเตอร์) ในการปลดล็อคการ์ดหน่วยความจำ ให้เลื่อนสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง “write”

สวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ

ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ

หากไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ แผงควบคุมและช่องมองภาพจะแสดง S หากปิดกล้องโดยมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วบรรจุอยู่ภายในและไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ S จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม

การนำแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำออก

การนำแบตเตอรี่ออก

ปิดการทำงานของกล้องแล้วเปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ กดก้านล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แล้วใช้มือดึงแบตเตอรี่ออก

การนำการ์ดหน่วยความจำออก

หลังจากไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำดับลง ให้ปิดการทำงานของกล้อง จากนั้น เปิดฝาปิดช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ แล้วนำการ์ดออกตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

 • การ์ดหน่วยความจำ XQD: กดปุ่มเปิดเพื่อดีดการ์ดออกมาส่วนหนึ่ง (). จากนั้นจะสามารถดึงการ์ดออกด้วยมือได้ ().

การ์ดหน่วยความจำ XQD

 • การ์ดหน่วยความจำ SD: กดการ์ดเข้าไปเพื่อดีดการ์ดออกมา (). จากนั้นจะสามารถดึงการ์ดออกด้วยมือได้ ().

การ์ดหน่วยความจำ SD