ขนาดภาพจะวัดเป็นพิกเซล เลือกจาก # ใหญ่, $ กลาง หรือ % เล็ก (โปรดทราบว่าขนาดภาพจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ได้เลือกไว้สำหรับ พื้นที่ภาพ, 0 พื้นที่ภาพ):

พื้นที่ภาพ ตัวเลือก ขนาด (พิกเซล)
FX (36×24; รูปแบบ FX) ใหญ่ 8256 × 5504
กลาง 6192 × 4128
เล็ก 4128 × 2752
1.2 × (30×20) ใหญ่ 6880 × 4584
กลาง 5152 × 3432
เล็ก 3440 × 2288
DX (24×16; รูปแบบ DX) ใหญ่ 5408 × 3600
กลาง 4048 × 2696
เล็ก 2704 × 1800
5 : 4 (30×24) ใหญ่ 6880 × 5504
กลาง 5152 × 4120
เล็ก 3440 × 2752
1 : 1 (24×24) ใหญ่ 5504 × 5504
กลาง 4128 × 4128
เล็ก 2752 × 2752

สามารถตั้งค่าขนาดภาพ JPEG และ TIFF ได้โดยการกดปุ่ม T และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกระทั่งตัวเลือกที่ต้องการแสดงขึ้นในแผงควบคุม การเลือกขนาดของภาพ NEF (RAW) ใช้ตัวเลือก ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูถ่ายภาพ

ปุ่ม T

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

เมนูขนาดภาพ

นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดภาพ JPEG และ TIFF ได้โดยการใช้ตัวเลือก ขนาดภาพ > JPEG/TIFF ในเมนูการถ่ายภาพ (0 ขนาดภาพ) ภาพ NEF (RAW) ขนาดเล็กและขนาดกลางจะถูกบันทึกในรูปแบบบีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ 12 บิท ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) และ ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก NEF (RAW)