หากต้องการถ่ายภาพโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

ตัวเลือกโหมดโฟกัส

การเลือกโหมดโฟกัส

โหมดโฟกัสอัตโนมัติต่อไปนี้สามารถเลือกใช้ได้ในโหมดไลฟ์วิว:

หากต้องการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ให้กดปุ่มโหมด AF แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งโหมดที่ต้องการปรากฏขึ้นในจอภาพ

ปุ่มโหมด AF

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

การเลือกโหมดพื้นที่ AF

โหมดพื้นที่ AF ต่อไปนี้สามารถเลือกใช้ในไลฟ์วิวได้:

หากต้องการเลือกโหมดพื้นที่ AF ให้กดปุ่มโหมด AF แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกระทั่งโหมดที่ต้องการปรากฏขึ้นในจอภาพ

ปุ่มโหมด AF

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย