หากต้องการซูมเข้าในภาพที่แสดงในการแสดงภาพแบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X หรือปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลางหรือแตะหน้าจออย่างรวดเร็วสองครั้ง ขณะซูมภาพเข้า กล้องสามารถทำงานต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

ปุ่ม X