ในการแสดงเมนูรีทัช กด G และเลือกแท็บ N (เมนูรีทัช)

ปุ่ม G

ตัวเลือกในเมนูรีทัชสามารถใช้รีทัชหรือตัดส่วนภาพที่มีอยู่ หรือบันทึกเป็นภาพใหม่ เมนูรีทัชจะปรากฏเฉพาะเมื่อเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าในกล้อง

สามารถเลือกได้โดยกด G และเลือกแท็บ N เท่านั้น

จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อกด i แล้วเลือก รีทัช หรือกด J ค้างไว้แล้วกด 2 ในการแสดงภาพแบบเต็มจอขณะแสดงภาพเดิมหรือภาพที่รีทัชแล้วบนหน้าจอ

การสร้างภาพใหม่ด้วยการรีทัช

การสร้างภาพใหม่ด้วยการรีทัช:

 1. เลือกรายการในเมนูรีทัช

  กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการ แล้วกด 2 เพื่อเลือก

 2. เลือกภาพ

  ไฮไลท์ภาพ แล้วกด J ในการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X ค้างไว้

  หากต้องการดูภาพในตำแหน่งอื่นๆ กด W (M) แล้วเลือกการ์ดหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ

  รีทัช

  ในกรณีที่บันทึกภาพที่การตั้งค่าคุณภาพ NEF + JPEG กล้องจะรีทัชภาพ NEF (RAW) เท่านั้น กล้องอาจไม่สามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สร้างจากอุปกรณ์อื่น

 3. เลือกตัวเลือกรีทัช

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนของรายการที่เลือก หากต้องการออกโดยไม่สร้างภาพรีทัช กด G

  หน่วงเวลาปิดจอภาพ

  จอภาพจะปิดและการทำงานจะถูกยกเลิกหากไม่มีการใช้งานกล้องในชั่วขณะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ยังไม่ได้บันทึกไว้จะหายไป ในการเพิ่มช่วงเวลาให้เปิดจอภาพไว้ ให้เลือกเวลาในการแสดงผลเมนูที่นานขึ้นสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c4 (หน่วงเวลาปิดจอภาพ, 0 c4: หน่วงเวลาปิดจอภาพ)

 4. สร้างภาพใหม่ด้วยการรีทัช

  กด J เพื่อสร้างภาพใหม่ด้วยการรีทัช ภาพที่รีทัชแล้วจะมีสัญลักษณ์ & กำกับไว้

การรีทัชภาพปัจจุบัน

การสร้างสำเนารีทัชของภาพปัจจุบัน ให้กด i แล้วเลือก รีทัช หรือกด J ค้างไว้แล้วกด 2

การสร้างภาพรีทัช

ตัวเลือกส่วนใหญ่จะสามารถใช้กับภาพใหม่ที่สร้างจากตัวเลือกรีทัชอื่น (ยกเว้น การซ้อนภาพ และ ตัดภาพยนตร์) ตัวเลือกแต่ละตัวจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว (โปรดทราบว่าการแก้ไขภาพหลายครั้งอาจทำให้สูญเสียรายละเอียดภาพได้) ตัวเลือกที่ใช้กับภาพปัจจุบันไม่ได้จะเป็นสีเทาและจะเลือกใช้ไม่ได้

คุณภาพของภาพและขนาดภาพ

ยกเว้นในกรณีของสำเนาที่สร้างด้วย ตัดส่วน และ ย่อขนาด สำเนาจะมีขนาดเท่ากันกับภาพเดิม สำเนาที่สร้างจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพเดียวกันกับภาพเดิม ในขณะที่ภาพที่สร้างจากภาพ NEF (RAW) และ TIFF (RGB) จะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG fine