การล็อคค่าแสงอัตโนมัติใช้เพื่อจัดองค์ประกอบภาพหลังจากใช้ระบบวัดแสงเน้นกลางภาพและระบบวัดแสงเฉพาะจุด (0 ระบบวัดแสง) เพื่อวัดค่าแสง

 1. ล็อคค่าแสง

  วางตำแหน่งวัตถุไว้ในจุดโฟกัสที่เลือกแล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและวัตถุอยู่ในจุดโฟกัส ให้กดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลางเพื่อล็อคค่าแสง (ถ้าท่านกำลังใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส I ปรากฏในช่องมองภาพ)

  ปุ่มกดชัตเตอร์

  ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย

  ขณะการล็อคค่าแสงทำงานอยู่ สัญลักษณ์ AE-L จะปรากฏในช่องมองภาพ

 2. จัดองค์ประกอบภาพใหม่

  กดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลางค้างไว้ จัดองค์ประกอบภาพใหม่ แล้วถ่ายภาพ

ระบบวัดแสงเฉพาะจุด

ในระบบวัดแสดงเฉพาะจุด ค่าแสงจะถูกล็อคไว้เป็นค่าที่วัดได้ในจุดโฟกัสที่เลือก (0 ระบบวัดแสง)

การปรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสง

ขณะที่การล็อคค่าแสงทำงานอยู่ สามารถตั้งค่าต่อไปนี้ได้โดยไม่กระทบต่อค่าแสงที่วัดไว้แล้ว:

โหมดการถ่ายภาพ การตั้งค่า
P ความไวชัตเตอร์และรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุ่น; 0 โปรแกรมแบบยืดหยุ่น)
S ความไวชัตเตอร์
A รูรับแสง

สามารถยืนยันค่าใหม่ได้ในช่องมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได้ขณะที่ล็อคค่าแสงอยู่

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อล็อคค่าแสง โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์, 0 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์) ถ้าเลือก เปิด (กดลงครึ่งหนึ่ง) ค่าแสงจะล็อคเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง