ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่านสามารถกดปุ่ม R เพื่อดูการแสดงผลข้อมูลในหน้าจอที่ระบุข้อมูล เช่น ความไวชัตเตอร์, ค่ารูรับแสง, จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้และโหมดพื้นที่ AF

1

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธ

โหมดเครื่องบิน

2

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Eye-Fi

3 สัญลักษณ์แสดงสัญญาณดาวเทียม
4 สัญลักษณ์แสดงการลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงเป็นเวลานาน
5 สัญลักษณ์แสดงการควบคุมขอบมืด
6 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
7 ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์
8 โหมดหน่วงเวลาถ่าย
9

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

สัญลักษณ์แสดงการเหลื่อมเวลา

สัญลักษณ์ & (“ยังไม่ได้ตั้งเวลา”)

10 เสียง “บิ๊บ”
11

สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ของกล้อง

ส่วนแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D18

สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ MB-D18

12 ไวต์บาลานซ์
13 สัญลักษณ์แสดง Picture Control
14 พื้นที่สี
15 ช่องเมนูถ่ายภาพ
16 สัญลักษณ์แสดงพื้นที่ภาพ
17 สัญลักษณ์ Active D-Lighting

18 สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช
19 สัญลักษณ์แสดงการล็อคความไวชัตเตอร์
20 ความไวชัตเตอร์
21 สัญลักษณ์แสดงค่ารูรับแสง
22

รูรับแสง (ค่ารูรับแสง)

รูรับแสง (จำนวนสต็อป)

23

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ส่วนแสดงผลการชดเชยแสง

แถบแสดงสถานะการถ่ายภาพคร่อม:

การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

24 สัญลักษณ์แสดงคำอธิบายภาพ
25 สัญลักษณ์แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์
26 สัญลักษณ์ i
27 สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมแบบยืดหยุ่น
28 โหมดการถ่ายภาพ
29

ตำแหน่งเฟรมปัจจุบันเมื่อกล้องอยู่ในฟังก์ชั่นถ่ายคร่อม

จำนวนการถ่ายคร่อม ADL

ความแตกต่างของค่าแสง HDR

สัญลักษณ์แสดง HDR (ถ่ายเป็นชุด)

จำนวนภาพ (การถ่ายภาพซ้อน)

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน (ถ่ายเป็นชุด)

30

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL

สัญลักษณ์แสดง HDR

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน

31 โหมดลั่นชัตเตอร์

32

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง

ค่าการชดเชยแสง

33

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช

ค่าชดเชยแสงแฟลช

34 สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช
35 ระบบวัดแสง
36 สัญลักษณ์การล็อครูรับแสง
37

ค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

38 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
39

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

หมายเลขเลนส์แบบปรับเอง

40

คุณภาพของภาพ

ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง

ขนาดภาพ

สัญลักษณ์การ์ด XQD

สัญลักษณ์การ์ด SD

41 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
42 โหมดพื้นที่ AF
43 โหมดควบคุมแฟลช
44 โหมดแฟลช

หมายเหตุ: หน้าจอแสดงให้เห็นสัญลักษณ์ทั้งหมดติดสว่างเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงตัวอย่าง

การปิดจอภาพ

หากต้องการล้างข้อมูลการถ่ายภาพหรือข้อมูลแฟลชออกจากจอภาพ ให้กดปุ่ม R หรือกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จอภาพจะปิดโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีการใช้งานกล้องเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่จะให้จอภาพเปิดอยู่ก่อนที่จะปิดอัตโนมัติ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง c4 (หน่วงเวลาปิดจอภาพ, 0 หน่วงเวลาปิดจอภาพ)

สัญลักษณ์ &

นาฬิกาในกล้องจะใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานแบบรีชาร์จแยกต่างหาก ซึ่งต้องชาร์จหากจำเป็นเมื่อใส่แบตเตอรี่หลักไว้หรือเมื่อกล้องใช้ไฟจากปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC และอะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม การชาร์จเป็นเวลาสองวันจะทำให้นาฬิกาใช้งานได้เป็นเวลาสามเดือน หากสัญลักษณ์ & กะพริบในจอแสดงผลข้อมูล แสดงว่านาฬิกาถูกรีเซ็ต และวันที่และเวลาที่บันทึกกับภาพใหม่จะไม่ถูกต้อง ตั้งค่านาฬิกาให้เป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง โดยใช้ตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วันที่และเวลา ในเมนูตั้งค่า (0 โซนเวลาและวันที่)

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ โปรดดู B > การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ (0 การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ)