เลนส์ที่รองรับ
(PDF; 89.5 KB)

การระบุเลนส์ CPU และเลนส์ชนิด G, E และ D

ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แต่โปรดทราบว่าจะไม่สามารถใช้เลนส์ IX-NIKKOR ได้ เลนส์ CPU จะมีขั้ว CPU อยู่ โดยเลนส์ชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกำกับไว้ที่กระบอกเลนส์ เลนส์ชนิด G และ E จะไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์

ขั้ว CPU

เลนส์ CPU

เลนส์ชนิด G/E

วงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส์ชนิด D

ค่ารูรับแสงของเลนส์

ค่ารูรับแสงที่อยู่ในชื่อเลนส์คือค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์

เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ

สามารถใช้ ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU (0 เลนส์ชนิดไม่มี CPU) เพื่อใช้คุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส์ CPU รวมทั้งระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี ถ้าไม่มีการให้ข้อมูลกล้องจะใช้ระบบวัดแสงแบบเน้นกลางภาพแทนระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสีและหากไม่ระบุรูรับแสงที่กว้างที่สุดหน้าจอรูรับแสงของกล้องจะแสดงจำนวนสต็อปจากรูรับแสงที่กว้างที่สุดซึ่งท่านต้องอ่านค่ารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์

เลนส์ชนิดไม่มี CPU และอุปกรณ์เสริมที่ไม่รองรับ

รายการต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกล้องรุ่น D850:

 • เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF TC-16A
 • เลนส์ Non-AI
 • เลนส์ที่ต้องใช้ชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
 • เลนส์ฟิชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6,8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
 • 2.1cm f/4
 • วงแหวนส่วนต่อขยาย K2
 • 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 174041–174180)
 • 360-1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 174031-174127)
 • 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–300490)
 • เลนส์โฟกัสอัตโนมัติสำหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF TC-16)
 • PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 หรือก่อนหน้า)
 • PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–906200)
 • PC 35mm f/3.5 (ชนิดเก่า)
 • Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเก่า)
 • Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 142361–143000)
 • Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 200111-200310)

เลนส์ VR

ไม่แนะนำให้ใช้เลนส์ในรายการด้านล่างสำหรับการเปิดรูรับแสงนานหรือภาพที่ถ่ายด้วยค่าความไวแสง (ISO) สูง เนื่องจากการออกแบบของระบบลดภาพสั่นไหว (VR) อาจทำให้เกิดฝ้าขึ้นในภาพ เราขอแนะนำให้ปิดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อใช้เลนส์ VR อื่นๆ

 • AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
 • AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
 • AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5–5.6G IF-ED
 • AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
 • AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
 • AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
 • AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
 • AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
 • AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR
 • AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
 • AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
 • AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5–5.6G ED VR

การคำนวณมุมมองภาพ

สามารถใช้กล้องกับเลนส์ Nikon สำหรับกล้องรูปแบบ 35 มม. (135) หากติดเลนส์รูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพจะเหมือนกันกับภาพที่ใช้ฟิล์ม 35 มม. (35.9 × 23.9 มม.)

หากต้องการ ท่านสามารถเลือกตัวเลือก พื้นที่ภาพ ในเมนูถ่ายภาพเพื่อเลือกมุมมองภาพที่แตกต่างจากของมุมมองภาพของเลนส์ปัจจุบัน หากติดเลนส์รูปแบบ 35 มม. ท่านสามารถลดมุมมองภาพครั้งละ 1.5 เท่า หรือ 1.2 เท่า โดยการเลือก DX (24×16) หรือ 1.2× (30×20) เพื่อถ่ายพื้นที่ที่เล็กกว่าหรือเปลี่ยนสัดส่วนภาพโดยการเลือก 5 : 4 (30×24) หรือ 1 : 1 (24×24) ขนาดของพื้นที่ที่ถ่ายโดยตัวเลือกพื้นที่ภาพที่แตกต่างกันจะแสดงด้านล่าง

1 เลนส์
2 ขนาดภาพ FX (36×24) (35.9 × 23.9 มม. เทียบเท่ากับกล้องรูปแบบ 35 มม.)
3 ขนาดภาพ 1.2× (30×20) (29.9 × 19.9 มม.)
4 ขนาดภาพ DX (24×16) (23.5 × 15.7 มม. เทียบเท่ากับกล้องรูปแบบ DX)
5 แนวทแยงมุมของภาพ
6 มุมมองภาพ (FX (36×24); รูปแบบ 35 มม.)
7 มุมมองภาพ (1.2× (30×20))
8 มุมมองภาพ (DX (24×16); รูปแบบ DX)
9 ขนาดภาพ 5 : 4× (30×24) (29.9 × 23.9 มม.)
10 ขนาดภาพ 1 : 1× (24×24) (23.9 × 23.9 มม.)
11 มุมมองภาพ (5 : 4 (30×24))
12 มุมมองภาพ (1 : 1 (24×24))

มุมมองภาพ DX (24×16) จะเล็กกว่ามุมมองภาพของกล้องรูปแบบ 35 มม. อยู่ประมาณ 1.5 เท่า ในขณะที่มุมมองภาพ 1.2× (30×20) จะเล็กกว่าประมาณ 1.2 เท่า, มุมมองภาพ 5 : 4 (30×24) จะเล็กกว่าประมาณ 1.1 เท่า และมุมมองภาพ 1 : 1 (24×24) จะเล็กกว่าประมาณ 1.3 เท่า หากต้องการคำนวณทางยาวโฟกัสของเลนส์ในรูปแบบ 35 มม. ให้คูณทางยาวโฟกัสของเลนส์ด้วย 1.5 เมื่อเลือก DX (24×16), คูณด้วย 1.2 เมื่อเลือก 1.2× (30×20), คูณด้วย 1.1 เมื่อเลือก 5 : 4 (30×24) หรือคูณด้วย 1.3 เมื่อเลือก 1 : 1 (24×24) (ตัวอย่างเช่น ทางยาวโฟกัสที่ใช้ ของเลนส์ 50mm ในรูปแบบ 35 มม. คือประมาณ 75 มม. เมื่อเลือก DX (24×16), ประมาณ 60 มม. เมื่อเลือก 1.2× (30×20), ประมาณ 55 มม. เมื่อเลือก 5 : 4 (30×24) หรือประมาณ 65 มม. เมื่อเลือก 1 : 1 (24×24))