หากต้องการถ่ายภาพด้วยแฟลช ให้ต่อชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 Nikon Creative Lighting System (CLS)) เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชุดแฟลช ให้ดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์