กล้องตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกได้

ในบทนี้ การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อกับกล้องจะแสดงด้วย C การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับชุดแฟลชรีโมตจะแสดงด้วย f สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ f โปรดดูคู่มือที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช