Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

SEE TEENUS VÕIB SISALDADA GOOGLE’I ABIL TEHTUD TÕLKEID. GOOGLE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST TÕLGETEGA SEOTUD GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KAUDSETEST, KAASA ARVATUD MISTAHES GARANTIID TÄPSUSE JA USALDUSVÄÄRSUSE SUHTES NING MISTAHES KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE SUHTES.

Nikon Corporation’i (edaspidi „Nikon”) viitejuhendid on tõlgitud teie mugavuseks Google Translate’i tõlketarkvara abil. Täpse tõlke pakkumiseks on tehtud mõistlikke jõupingutusi, kuid ükski automatiseeritud tõlge pole täiuslik ega ole mõeldud inimtõlkide asendamiseks. Tõlkeid esitatakse Nikoni viitejuhendite kasutajatele teenusena ning need on esitatud valmiskujul. Puuduvad mistahes garantiid, otsesed või kaudsed, mistahes tõlgete täpsuse, usaldusväärsuse või õigsuse suhtes inglise keelest mistahes teise keelde. Teatav sisu (nagu pildid, videod, Flash Video jne) ei pruugi tõlketarkvara piirangute tõttu olla täpselt tõlgitud.

Ametlik tekst on vastavate viitejuhendite inglisekeelne versioon. Mistahes tõlkimisel tekkinud lahknevused või erinevused ei ole siduvad ega oma juriidilist mõju vastavuse või jõustamise eesmärkidel. Mistahes küsimuste kerkimisel tõlgitud viitejuhendites sisalduva teabe õigsuse suhtes vaadake vastavate juhendite inglisekeelset versiooni, mis on ametlik versioon.

Kokkupuude

Valides a Pildistamisrežiim

Pildistusrežiimi valimiseks hoidke all nuppu I nupp ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu. Valitud suvand kuvatakse pildistamisnäidikul ja juhtpaneelil.

Režiim Kirjeldus
P Programmeeritud automaatne ( 0 P (programmeeritud automaatne) ) Kasutage hetktõmmiste tegemiseks ja muudes olukordades, kus kaamera sätete kohandamiseks on vähe aega. Kaamera valib automaatselt nii säriaja kui ka ava.
S Säriprioriteediga automaatne ( 0 S (säriprioriteediga automaatne) ) Kasutage liikumise külmutamiseks või hägustamiseks. Valite säriaja; kaamera reguleerib ava automaatselt.
A Ava prioriteediga automaatne ( 0 A (ava prioriteediga automaatne) ) Kasutage tausta hägundamiseks või nii esiplaani kui ka tausta fookusesse toomiseks. Teie valite ava; kaamera reguleerib säriaega automaatselt.
M Käsitsi ( 0 M (käsitsi) ) Saate juhtida nii säriaega kui ka ava. Valige pika särituse jaoks säriajaks "Bulb" või "Time".

P ( Programmeeritud automaatne )

 • Selles režiimis reguleerib kaamera automaatselt säriaega ja ava vastavalt sisseehitatud programmile, et tagada enamikus olukordades optimaalne säritus.
 • Põhikäsuvaliku nuppu keerates saab valida erinevaid säriaja ja ava kombinatsioone, mis annavad sama särituse ("paindlik programm").

  • Kui paindlik programm töötab, kuvatakse paindliku programmi indikaator ( U ).
  • Säriaja ja ava vaikesätete taastamiseks pöörake põhikäsuvaliku nuppu, kuni indikaatorit enam ei kuvata. Paindliku programmi saab lõpetada ka muu režiimi valimisega või kaamera väljalülitamisega.

S ( Shutter-Priority Auto )

 • Katiku prioriteediga automaatrežiimis valite säriaega samal ajal reguleerib kaamera automaatselt ava optimaalse särituse saavutamiseks. Valige kiire säriaeg liikumise "külmutamiseks" ja aeglane säriaeg, et soovitada liikumist liikuvate objektide hägustamise kaudu.
 • Säriaja määramiseks keerake põhikäsuvaliku nuppu.
 • Säriajaks saab seada väärtused vahemikus 1/32000 s kuni 30 s .
 • Säriaja saab lukustada valitud väärtusele ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

A ( Ava prioriteediga automaatne )

 • Ava prioriteediga automaatrežiimis valite ava samal ajal reguleerib kaamera optimaalse särituse saavutamiseks automaatselt säriaega.
 • Ava saab reguleerida alamkäsuvaliku nuppu keerates.
 • Ava miinimum- ja maksimumväärtused sõltuvad objektiivist.
 • Ava saab lukustada valitud väärtusega ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

M ( Käsiraamat )

 • Sa kontrollid mõlemat säriaega ja ava . Valige see režiim selliste objektide nagu ilutulestik või öine taevas pikaajaliseks säritamiseks ("Bulb" või "Time" fotograafia, 0 pikaajalist säritust (ainult režiim M) ).
 • Säriaega ja ava saab reguleerida särituse indikaatorite järgi, keerates käsuvalikuid.
 • Säriaja valimiseks keerake põhikäsuvaliku nuppu. Säriajaks saab seada väärtused vahemikus 1/32000 s kuni 30 s või “Bulb” või “Time” .

 • Ava saab reguleerida alamkäsuvaliku nuppu keerates.
 • Ava miinimum- ja maksimumväärtused sõltuvad objektiivist.
 • Säriaja ja ava saab lukustada valitud väärtustele ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

Kokkupuute indikaatorid

Särituse indikaatorid monitoril, pildiotsijas ja juhtpaneelil näitavad, kas foto oleks praeguste seadete juures ala- või ülesäritatud. Särituse indikaatoreid saab lugeda järgmiselt (kuva erineb olenevalt kohandatud sätte b2 [ EV sammud särituse juhtimiseks ] jaoks valitud valikust):

Ekraan [ 1/3 sammu ] on valitud [ EV astmed särituse juhtimiseks ] jaoks
Optimaalne kokkupuude Alasäritatud 1/3 EV võrra Ülesäritatud üle 3 1/3 EV
Ekraan
Pildiotsija/juhtpaneel

Särituse indikaatorite orientatsiooni saab muuta, kasutades kohandatud sätet f7 [ Reverse indikaatorid ].

Kokkupuute hoiatus

Näidikud hakkavad vilkuma, kui valitud sätted ületavad särimõõtmissüsteemi piire.

Pikendatud säriaeg

Nii pikkade säriaegade kui 900 s (15 minutit) jaoks valige kohandatud sätte d6 [ Laiendatud säriaeg (M) ] jaoks [ ON ].

Pikad säritused

Kiiruste puhul, mis on väiksemad kui 1 s, võib kaamera kuvatav säriaja tegelikust säriajast erineda. Tegelikud säritusajad näiteks 15- ja 30-sekundiliste säriaegade korral on vastavalt 16 ja 32 sekundit. Säriaeg ühtib taas valitud säriaega 60-sekundiliste ja pikemate kiiruste korral.

Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine (režiim M )

Kui automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine ( 0 Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine ) on lubatud, reguleeritakse ISO-tundlikkust automaatselt optimaalseks särituseks valitud säriaja ja ava juures.

Pikaajaline kokkupuude (Ainult režiim M)

Kaameral on pikaajaliste särituste jaoks kaks võimalust: " Pirn ” ja „ Aeg ”. Pikaajalist säritust saab kasutada ilutulestiku, öise maastiku, tähtede või liikuvate tulede pildistamiseks.

35-sekundiline säritus säriajaga "Bulb" ja avaga f/25

Säriaeg Kirjeldus
Pirn Katik jääb avatuks, kuni katiku vabastusnuppu all hoitakse.
Aeg Säritus algab päästiku vajutamisel ja lõpeb nupu teistkordsel vajutamisel.
 1. Hoidke kaamerat paigal, kasutades näiteks statiivi.

 2. Hoidke nuppu I ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu, et valida režiim M .

 3. Pöörake põhikäsuvaliku nuppu, et valida säriajaks Bulb ("Bulb") või Time ("Time").

  Pirn

  Aeg

  Pange tähele, et särituse indikaatoreid ei kuvata säriajal Bulb või Time .

 4. Fokuseerige ja alustage säritust.

  • “Bulb” : Vajutage särituse alustamiseks päästik lõpuni alla. Hoidke päästikut särituse ajal all.
  • “Aeg” : Vajutage särituse alustamiseks päästik lõpuni alla.
  • Kulunud aeg kuvatakse juhtpaneelil.

 5. Lõpetage kokkupuude.

  • "Bulb" : Tõstke sõrm päästikult üles.
  • „Aeg” : Vajutage päästik teist korda lõpuni alla.

Pikaajaline kokkupuude

 • Pange tähele, et pika särituse korral võib esineda müra (heledad laigud, juhuslikult paiknevad eredad pikslid või udu).
 • Eredaid kohti ja udu saab vähendada, kui valite pildistamismenüüs [ Pika särituse NR ] jaoks [ ON ].
 • Nikon soovitab kasutada täislaetud akut, kaasasolevat vahelduvvooluadapterit või valikulist vahelduvvooluadapterit ja toitepistikut, et vältida pika särituse ajal toitekadu.
 • Hägususe vältimiseks on soovitatav kasutada statiivi või seadet, näiteks valikulist kaugjuhtimisjuhet või juhtmevaba kaugjuhtimispulti.

Automaatsärituse lukk

Kasutage automaatse särituse lukku fotode ümberkomponeerimiseks pärast seadistamist kokkupuude konkreetse teemavaldkonna jaoks. Särituse lukustus on kasulik, kui särituse määramiseks kasutatav ala on ümbritsevast palju heledam või tumedam.

 1. Kui objekt on valitud fookuspunktis ja katiku vabastusnupp poolenisti alla vajutatud, vajutage pildi keskosa. alamvalija särituse lukustamiseks.

  • Kui alamvalija keskosa on vajutatud, lukustub säritus valitud mõõtmisvalikuga määratud objekti piirkonnas mõõdetud väärtusele.

  • An AE-L ikoon kuvatakse võttekuvale.
  • Kui autofookus on lubatud, lukustub ka fookus.

 2. Hoides alamvalija keskosa all, komponeerige foto uuesti ja pildistage.

Särituse lukustamine katiku vabastusnupuga

Kui kohandatud sätte c1 [ Katiku vabastusnupp AE-L ] jaoks on valitud [ Sees (poolvajutus) ], lukustub säritus, kui katiku vabastusnupp poolenisti alla vajutatakse.

Mõõdetud ala

 • Funktsiooniga [ Spot metering ] lukustatakse säritus väärtusega, mis on mõõdetud ringis, mille keskpunkt on praegune fookuspunkt.
 • Funktsiooniga [ Center-weighted metering ] lukustatakse säritus ekraani keskel 12 mm ringis mõõdetud väärtusega.

Säriaja ja ava reguleerimine

Alamvalija keskosa vajutamisel saab reguleerida järgmisi sätteid:

Režiim Seadistamine
P Säriaeg ja ava (paindlik programm; 0 P (programmeeritud automaatne) )
S Säriaeg
A Ava
 • Uusi väärtusi saab kinnitada pildistamisekraanil ja juhtpaneelil.

Särituse kompenseerimine

Muutmiseks kasutatakse särikompensatsiooni kokkupuude kaamera pakutud väärtusest. Seda saab kasutada piltide heledamaks või tumedamaks muutmiseks.

–1 EV

Ei mingit särikompensatsiooni

+1 EV

Särituse kompensatsiooni reguleerimine

Hoidke kinni E nupp ja keerake käsuvaliku nuppu.

 • Valige väärtuste vahel –5 EV (alasäritus) kuni +5 EV (ülesäritus). Videorežiimis on saadaval väärtused vahemikus –3 EV kuni +3 EV.
 • Vaikeseadete korral tehakse särikompensatsiooni muudatusi 1/3 EV sammuga. Sammu suurust saab muuta, kasutades kohandatud sätet b2 [ EV step forexploration cntrl ].
 • Kõrgemad väärtused muudavad objekti heledamaks, madalamad väärtused tumedamaks.

 • Pildistamise näidikule ja juhtpaneelile ilmuvad E ikoonid ja särituse indikaatorid. Teistes režiimides peale M vilgub särituse indikaatori keskel olev null (“ 0 ”). Särikompensatsiooni hetkeväärtust saab kinnitada, vajutades nuppu E

  Ekraan

  Pildiotsija

  Kontrollpaneel

 • Normaalse särituse saab taastada, kui seadistate särikompensatsiooni väärtusele ±0,0. Särikompensatsiooni ei lähtestata, kui kaamera on välja lülitatud.

Režiim M

 • Režiimis M mõjutab särikompensatsioon ainult särituse indikaatorit; säriaeg ja ava ei muutu.
 • Kui kehtib automaatne ISO tundlikkuse juhtimine ( 0 Automaatne ISO tundlikkuse juhtimine ), reguleeritakse ISO tundlikkust automaatselt vastavalt särikompensatsiooniks valitud väärtusele.

Flashi kasutamine

Valikulise välklambi kasutamisel mõjutab särikompensatsioon nii välgu taset kui ka säritust, muutes nii põhiobjekti kui ka tausta heledust; soovi korral saab efekti piirata taustaga, kasutades kohandatud sätet e3 [ Exposure comp. välgu jaoks ].