Vælg en komprimeringstype og bitdybde for NEF ( RAW ) fotografier.

NEF ( RAW ) kompression

Mulighed

Beskrivelse

N

[ Tabsfri komprimeret ]

NEF billeder komprimeres ved hjælp af en reversibel algoritme. De resulterende filer er omkring 60 % til 80 % af størrelsen af ukomprimerede billeder.

O

[ Komprimeret ]

NEF billeder komprimeres ved hjælp af en ikke-reversibel algoritme. De resulterende filer er omkring 45 % til 65 % af størrelsen af ukomprimerede billeder.

NEF ( RAW ) bitdybde

Mulighed

Beskrivelse

q

[ 12-bit ]

NEF ( RAW ) billeder optages i en bitdybde på 12 bit.

r

[ 14-bit ]

NEF ( RAW ) billeder optages i en bitdybde på 14 bit. Filer, der er optaget i en bitdybde på 14 bit, indeholder flere farvedata end billeder, der er optaget med [ 12-bit ]. Filer, der er optaget med en bitdybde på 14 bit, er også større end billeder, der er optaget med [ 12-bit ].