Reducer virkningerne af flimmer fra sådanne lyskilder som lysstofrør eller kviksølvdamplamper. Flimmer kan forårsage ujævn eksponering eller (i billeder taget i kontinuerlig udløsertilstande) inkonsekvent eksponering eller farve.

Mulighed

Beskrivelse

[ Indstilling for flimmerreduktion ]

Når [ Aktiver ] er valgt, vil kameraet time fotografier for at reducere effekten af flimmer.

 • Bemærk, at billedhastigheden for burst-optagelse kan falde eller blive uregelmæssig, når [ Enable ] er valgt.

[ Indikator for flimmerreduktion ]

Vælg, om der skal vises et FLICKER- ikon på skærmen eller i søgeren, når [ Enable ] er valgt for [ Flicker reduction setting ]. Når [ Til ] er valgt, vil FLICKER- ikonet blive vist på forskellige tidspunkter under søger- og live view-fotografering. Forskellene er som følger:

 • Under søgerfotografering vises FLICKER- ikonet, hvis der registreres flimmer, når udløserknappen trykkes halvt ned.

 • Under live view-fotografering vil FLICKER- ikonet blive vist til enhver tid, uanset om der er registreret flimmer eller ej.

Flimmerreduktion: Begrænsninger

Punktet [ Flimmerreduktion ] i fotooptagelsesmenuen træder ikke i kraft under visse forhold, herunder når:

 • Mup
  er valgt til frigivelsestilstand

 • Ch
  er valgt til udløsertilstand under live view-fotografering

 • [ Til ] er valgt for [ Lydløs live view-fotografering ] i fotooptagelsesmenuen under live view-fotografering

 • [ Til ] er valgt for [ Stille fotografering ] i den respektive undermenu under interval-timerfotografering, time-lapse-filmoptagelse eller fokusskift

 • HDR er aktiveret

 • Eksponeringsforsinkelse er aktiveret

 • Lukkerhastigheden er indstillet til A (pære) eller % (tid)

Flimmerreduktion
 • Tag et testbillede og se resultaterne, før du tager yderligere billeder.

 • Afhængigt af lyskilden kan flimmerreduktion forsinke lukkerresponsen en smule. Under burst-optagelse kan billedhastigheden blive langsommere eller uregelmæssig.

 • Flimmerreduktion kan registrere flimmer ved 100 og 120 Hz (tilknyttet henholdsvis vekselstrømsforsyninger på 50 og 60 Hz). De ønskede resultater opnås muligvis ikke, hvis strømforsyningens frekvens ændres under burst-fotografering.

 • Flimmer registreres muligvis ikke, eller de ønskede resultater opnås muligvis ikke afhængigt af lyskilden og optageforholdene, for eksempel med scener, der er stærkt oplyste eller har mørk baggrund.

 • De ønskede resultater opnås muligvis heller ikke med dekorative lysdisplays og anden ikke-standard belysning.