Varier eksponeringen, blitzniveauet, Active D-Lighting (ADL) eller hvidbalancen lidt med hvert billede, og "bracketing" af den aktuelle værdi. Bracketing kan bruges i situationer, hvor det er svært at få de rigtige indstillinger, og der ikke er tid til at kontrollere resultater og justere indstillinger for hvert billede, eller til at eksperimentere med forskellige indstillinger for det samme motiv. For mere information, se "Varierende eksponering eller hvidbalance over en serie af fotografier (bracketing)" ( Varierende eksponering eller hvidbalance over en serie fotografier (bracketing) ).

Mulighed

Beskrivelse

[ Auto bracketing sæt ]

Vælg indstillingen eller indstillingerne i bracketing, når automatisk bracketing er aktiveret.

  • [ AE & flash bracketing ]: Udfør både eksponering og flash-niveau bracketing.

  • [ AE bracketing ]: Kun bracketing eksponering.

  • [ Flash bracketing ]: Udfør kun flash-niveau bracketing.

  • [ WB bracketing ]: Udfør hvidbalance bracketing.

  • [ ADL bracketing ]: Udfør bracketing ved hjælp af Active D-Lighting.

[ Antal skud ]

Vælg antallet af billeder i bracketing-sekvensen.

[ Forøgelse ]

Vælg, hvor meget de valgte indstillinger varierer med hvert billede, når en anden indstilling end [ ADL-bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing-indstil. ].

[ Beløb ]

Vælg, hvordan Active D-Lighting varierer med hvert billede, når [ ADL bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ].