ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ในการเริ่มต้นการฟอร์แมต ให้เลือกช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำและเลือก [ใช่] โปรดทราบว่าการฟอร์แมตจะลบภาพและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดในการ์ดถาวร ก่อนฟอร์แมต โปรดแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่ต้องการไว้แล้ว

ขณะฟอร์แมต

อย่าปิดกล้องหรือนำการ์ดหน่วยความจำออกจนกว่าข้อความ [กำลังฟอร์แมตการ์ด] หายไปจากหน้าจอ

การรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม
  • กดปุ่ม O (Q) และ S (Q) ค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อยสองวินาทีจนกว่า C เริ่มกะพริบในแผงควบคุมและช่องมองภาพและสัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำที่กะพริบปรากฏขึ้นในแผงควบคุม; จากนั้นท่านสามารถกดสองปุ่ม (O/Q และ S/Q) อีกครั้งเพื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำปัจจุบัน

  • หากใส่การ์ดหน่วยความจำสองใบ ไฟแสดงสถานะที่กะพริบจะแสดงการ์ดที่เลือกไว้สำหรับการฟอร์แมต ในการเลือกการ์ดอื่น ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักในขณะที่ไฟแสดงสถานะ C กะพริบ

  • อย่าปิดกล้องหรือถอดแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำออกในระหว่างการฟอร์แมต

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settingsรีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ตัวเลือกการปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น สร้างแผนที่พิกเซล คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่าเมนู รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์