เลือกความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[1/200 วินาที (Auto FP)]

แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติจะเปิดใช้กับชุดแฟลชที่รองรับและความเร็วสัมพันธ์สูงสุดสำหรับชุดแฟลชอื่นจะถูกตั้งเป็น 1/200 วินาที

  • เมื่อกล้องแสดงความไวชัตเตอร์ที่ 1/200 วินาทีในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติจะทำงานถ้าความไวชัตเตอร์จริงเร็วกว่า 1/200 วินาที หากแฟลชรองรับแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ กล้องสามารถเลือกความไวชัตเตอร์เร็วเท่ากับ 1/8000 วินาที

  • ในโหมด S และ M ผู้ใช้สามารถเลือกความไวชัตเตอร์เร็วเท่ากับ 1/8000 วินาทีเมื่อใช้ชุดแฟลชที่รองรับแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ

[1/200 วินาที]

ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลชถูกตั้งตามค่าที่เลือกไว้ ซึ่งสามารถเลือกได้จาก 1/200 ถึง 1/60 วินาที

[1/160 วินาที]

[1/125 วินาที]

[1/100 วินาที]

[1/80 วินาที]

[1/60 วินาที]

ความไวชัตเตอร์แบบตายตัวจะถูกตั้งเป็นขีดจำกัดความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

ในโหมด S และ M ความไวชัตเตอร์สามารถกำหนดไว้ที่ค่าที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง e1 [ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช] โดยการเลือกความไวชัตเตอร์ค่าถัดไปต่อจากความไวชัตเตอร์ช้าสุดที่เป็นไปได้ (30 วินาทีหรือ %) X (สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช) จะปรากฏในช่องมองภาพและแผงควบคุมร่วมกับความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ
  • แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติช่วยให้ใช้แฟลชที่รองรับที่ความไวชัตเตอร์สูงสุดที่กล้องรองรับได้ เมื่อเลือก [1/200 วินาที (Auto FP)] ไว้ กล้องจะเปิดใช้งานแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติที่ความไวชัตเตอร์ที่เร็วกว่าความเร็วสัมพันธ์กับแฟลชโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกแม้วัตถุอยู่ในตำแหน่งย้อนแสงภายใต้แสงแดดจ้า

  • หน้าจอแสดงข้อมูลแฟลชจะแสดง “FP” เมื่อเลือก [1/200 วินาที (Auto FP)] ไว้

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง-ค่าแสง

c: ตั้งเวลา-ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ-แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม-แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์